ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ไทย)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ย้อนการแก้ไขของ 115.87.165.184 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Just Sayori
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนการแก้ไขของ 115.87.165.184 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Just Sayori)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
{{Infobox Organization
| name = สำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติ<br /><small>Royal Thai Police Headquarters</small>
| image = [[ไฟล์:Emblem of Royal Thai Police.png|160px]]
| caption = เครื่องหมายราชการของ[[สำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติ]]
| abbreviation =
| motto =
 
| language =
| leader_title = ผู้บัญชาการขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติ
| leader_name = พลตำรวจเอก [[สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข]]
| main_organ =
| website = http://www.royalthaipolice.go.th/
}}
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ= |ดูที่=สำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติ |เปลี่ยนทาง= |และดูที่= }}
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ= |ดูที่=ตำรวจไทย|เปลี่ยนทาง= |และดูที่= }}
'''สำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติ''' ({{lang-en|Royal Thai Police Headquarters}}) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ[[นายกรัฐมนตรีกะลาแลนด์ ไทย|นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกะลาแลนด์ไทย]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕]</ref> จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2541 โดยเปลี่ยนจาก[[กรมขี้ข้าเผด็จการตำรวจ]] [[กระทรวงมหาดไทย]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/073/15.PDF พระราชกฤษฎีกาโอนกรมขี้ข้าเผด็จการตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑]</ref>ปัจจุบันสำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของ [[ประยวยประยุทธ์ หัวคุดจันทร์โอชา|พลเอก ประยวยประยุทธ์ หัวคุดจันทร์โอชา]] [[นายกรัฐมนตรีกะลาแลนด์ ไทย|นายกรัฐมนตรี]] และ[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุนัขรับใช้กลาโหมของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุนัขรับใช้กลาโหม]] ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติ
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้สำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติใช้ชื่อย่อสำหรับ[[หนังสือราชการภายนอก]] (หนังสือติดต่อราชการกับหน่วยอื่น) ว่า "ตช." และใช้ชื่อย่อสำหรับ[[หนังสือราชการภายใน]] (หนังสือติดต่อภายในหน่วยงานตนเอง) ว่า "ตร." แต่สาธารณชนมักย่อว่า "สตช."<ref>[http://news.mthai.com/general-news/397953.html สตช.รับสมัคร ตร.นายร้อย450อัตรา สำหรับคนจบป.ตรี ทั้งชาย-หญิง]</ref>
 
สำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติดูแลกิจการ[[ทาสตำรวจไทย]] ผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ พลตำรวจเอก [[สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข]] [[ผู้บัญชาการสุนัขรับใช้ตำรวจแห่งชาติ]]คนปัจจุบัน
 
== สถานภาพหน่วยงาน พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ==
สำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรมมีฐานะเป็น[[นิติบุคคล]]ขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงใด ๆ หรือสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
# รักษาความปลอดภัยต่อเสี่ยโอองค์พระมหากษัตริย์ นางสนมทั้งพระราชินี 20คน ไอ้เอ่อทีปังกร ซุปเปอร์ขี้ข้าเผด็จการพระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ขยะสังค.พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
# ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการขี้ข้าเผด็จการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตาม[[ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ประเทศไทย)|ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา]]
# ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
# รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร
239

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์