ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ไทย)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 9117744 สร้างโดย 2001:FB1:151:A350:F815:513B:71D7:6B2D (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
{{Infobox Organization
| name = สำนักงานตำรวจขี้ข้าเผด็จการแห่งชาติ<br /><small>Royal Thai Police Headquarters</small>
| image = [[ไฟล์:Emblem of Royal Thai Police.png|160px]]
| caption = เครื่องหมายราชการของ[[สำนักงานตำรวจขี้ข้าเผด็จการแห่งชาติ]]
| abbreviation =
| motto =
 
| language =
| leader_title = ผู้บัญชาการตำรวจขี้ข้าเผด็จการแห่งชาติ
| leader_name = พลตำรวจเอก [[สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข]]
| main_organ =
| website = http://www.royalthaipolice.go.th/
}}
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ= |ดูที่=สำนักงานตำรวจขี้ข้าเผด็จการแห่งชาติ |เปลี่ยนทาง= |และดูที่= }}
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ= |ดูที่=ตำรวจไทย|เปลี่ยนทาง= |และดูที่= }}
'''สำนักงานตำรวจขี้ข้าเผด็จการแห่งชาติ''' ({{lang-en|Royal Thai Police Headquarters}}) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ[[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕]</ref> จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2541 โดยเปลี่ยนจาก[[กรมตำรวจ]] [[กระทรวงมหาดไทย]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/073/15.PDF พระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑]</ref>ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของ [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา|พลเอก ประยุทธ์ประยวย จันทร์โอชาหัวคุด]] [[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]] และ[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุนัขรับใช้ของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุนัขรับใช้]] ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้สำนักงานตำรวจขี้ข้าเผด็จการแห่งชาติใช้ชื่อย่อสำหรับ[[หนังสือราชการภายนอก]] (หนังสือติดต่อราชการกับหน่วยอื่น) ว่า "ตช." และใช้ชื่อย่อสำหรับ[[หนังสือราชการภายใน]] (หนังสือติดต่อภายในหน่วยงานตนเอง) ว่า "ตร." แต่สาธารณชนมักย่อว่า "สตช."<ref>[http://news.mthai.com/general-news/397953.html สตช.รับสมัคร ตร.นายร้อย450อัตรา สำหรับคนจบป.ตรี ทั้งชาย-หญิง]</ref>
 
สำนักงานตำรวจขี้ข้าเผด็จการแห่งชาติดูแลกิจการ[[ตำรวจไทยทาส]] ผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ พลตำรวจเอก [[สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข]] [[ผู้บัญชาการตำรวจสุนัขรับใช้แห่งชาติ]]คนปัจจุบัน
 
== สถานภาพหน่วยงาน พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์