ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหาดสำราญ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
อำเภอหาดสำราญตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอกันตัง]]และ[[อำเภอปะเหลียน]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอปะเหลียน]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[ทะเลอันดามัน]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[ทะเลอันดามัน]]
1,305

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์