ผู้ใช้:Phromkham/บทความ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เริ่มเขียนบทความบนวิกิพีเดียตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 มีความสนใจเขียน พัฒนา และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และการตารางต่อไปนี้เป็นรายชื่อบทความที่เขียนขึ้นและระดับความสมบูรณ์ของบทความเพื่อ เตือนตัวเอง ให้พัฒนาบทความเหล่านี้ให้ดีขึ้น

  • ความสมบูรณ์ของบทความ
ที่ ชื่อทความ หมวดหมู่ วันที่เริ่มเขียน วันที่เผยแพร่ เวลาที่ใช้เขียน ความสมบูรณ์ สิ่งที่ต้องเพิ่ม/แก้ไข
บทความที่อยู่ระหว่างการวางโครงร่างในกระบะทราย
1 ประวัติศาสตร์การศึกษา - การศึกษา
- ประวัติศาสตร์การศึกษา
- ประวัติศาสตร์
15 กันยายน 2559 ยังไม่เผยแพร่ 3 ปี 294 วัน การศึกษาของแต่ละดินแดนในแต่ละยุค
2 วิธีการสอน - การศึกษา 15 กันยายน 2559 ยังไม่เผยแพร่ 3 ปี 294 วัน ปรับบทความให้เป็นสารานุกรม
3 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา - โรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา
- หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา
15 กันยายน 2559 ยังไม่เผยแพร่ 3 ปี 294 วัน - รอความชัดเจนของหน่วยงาน
- คณะผู้บริหาร
บทความที่เขียนและเผยแพร่ในปี พุทธศักราช 2557
1 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา - คณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
- หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา
- สถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2556
14 มกราคม 2557 14 มกราคม 2557
N/A
2 วัดไพรสุวรรณ วัดในจังหวัดพิษณุโลก 2 พฤษภาคม 2557‎ 2 พฤษภาคม 2557‎ - เสนาสนะ
- กิจกรรม
3 สมบัติ นพรัก 16 มิถุนายน 2557 16 มิถุนายน 2557 ลดความเป็นประวัติสมัครงาน
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา
- โรงเรียนสาธิต
- โรงเรียนในจังหวัดพะเยา
17 สิงหาคม 2557 17 สิงหาคม 2557 - อาคารสถานที่ในโรงเรียน
- กิจกรรม
- เกียรติประวัติ
บทความที่เขียนและเผยแพร่ในปี พุทธศักราช 2559
5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิติศาสตร์ในประเทศไทย
- หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา
7 กรกฎาคม 2559‎ 7 กรกฎาคม 2559‎ - กิจกรรม
- เกียรติประวัติ
6 แม่แบบ:โรงพยาบาลและสถาบันร่วมผลิตแพทย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 14 สิงหาคม 2559 14 สิงหาคม 2559 14 สิงหาคม 2559
N/A
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ (จังหวัดพิษณุโลก) 16 สิงหาคม 2559 16 สิงหาคม 2559
8 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 20 สิงหาคม 2559 20 สิงหาคม 2559
9 วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 26 สิงหาคม 2559 26 สิงหาคม 2559
10 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 1 กันยายน 2559 1 กันยายน 2559
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 8 กันยายน 2559 8 กันยายน 2559
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 20 ตุลาคม 2559 20 ตุลาคม 2559
13 เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 9 ตุลาคม 2559 9 ตุลาคม 2559
บทความที่เขียนและเผยแพร่ในปี พุทธศักราช 2560
14 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 15 มีนาคม 2560 15 มีนาคม 2560
15 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8 เมษายน 2560 8 เมษายน 2560
16 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 9 เมษายน 2560 9 เมษายน 2560
บทความที่แก้ไขเนื้อหาหลัก
1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - คณะวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
- หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา
7 เมษายน 2551 โดย Wonton2ton 1 กรกฎาคม 2556‎ โดย Chaiyarit.phm
18 ตุลาคม 2556‎ โดย Nairit
14 มกราคม 2557‎ โดย Phromkham
N/A
2 มหาวิทยาลัยพะเยา - มหาวิทยาลัยพะเยา
- สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
- สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพะเยา
4 มกราคม 2553 โดย Pongsak ksm 1 กรกฎาคม 2556‎ โดย Chaiyarit.phm
14 มกราคม 2557 ‎Phromkham
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
3 สีชมพู สี 26 กุมภาพันธ์ 2549‎ โดย Manop 12 กุมภาพันธ์ 2557
N/A
4 หลวงพ่อเพชร การแก้ความกำกวม 7 พฤศจิกายน 2549‎ โดย Tmd 2 พฤษภาคม 2557
N/A
5 แม่แบบ:คณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย กล่องท้ายเรื่องสถานศึกษา 29 สิงหาคม 2550‎ โดย Poompong1986 7 กรกฎาคม 2557
N/A
6 แม่แบบ:โรงเรียนสาธิต กล่องท้ายเรื่องสถานศึกษา 1 กันยายน 2550‎ โดย ScorpianPK 7 กรกฎาคม 2557
N/A
7 แม่แบบ:มหาวิทยาลัยพะเยา กล่องท้ายเรื่องสถานศึกษา 7 มกราคม 2553‎ โดย Wonton2ton 7 กรกฎาคม 2557
N/A
8 รายชื่อวัดในจังหวัดพิษณุโลก 30 พฤษภาคม 2552‎ โดย Taweetham 4 มกราคม 2558
N/A
9 แม่แบบ:มหาวิทยาลัยพะเยา กล่องท้ายเรื่องสถานศึกษา 7 มกราคม 2553‎ โดย Wonton2ton 18 มกราคม 2558
N/A
10 แม่แบบ:คณะรัฐศาสตร์ในประเทศไทย กล่องท้ายเรื่องสถานศึกษา 29 กันยายน 2549‎ โดย ScorpianPK 18 มกราคม 2558
11 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - คณะศิลปศาสตร์ในประเทศไทย
- หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา
7 เมษายน 2551‎ โดย Wonton2ton 18 มกราคม 2558 - กิจกรรม
- การรับสมัครฒ
- ประวัติ
12 มณฑล สงวนเสริมศรี 17 มกราคม 2552‎ โดย Wonton2ton 8 มีนาคม 2558 ลดความเป็นประวัติสมัครงาน
13 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา
- คณะวิทยาการจัดการในประเทศไทย
6 เมษายน 2551‎ โดย Wonton2ton 27 กรกฎาคม 2559
14 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 13 ตุลาคม 2558‎ โดย Attaphon.i 27 กรกฎาคม 2559
15 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 29 กรกฎาคม 2552‎ โดย Zambo 27 กรกฎาคม 2559
15 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 13 ตุลาคม 2558‎ โดย Attaphon.i 27 กรกฎาคม 2559
16 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 4 เมษายน 2551‎ โดย Wonton2ton 27 กรกฎาคม 2559
17 แม่แบบ:คณะเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย 1 มิถุนายน 2555‎ โดย Seetun 27 กรกฎาคม 2559
1
18 โรงเรียนสาธิต 14 สิงหาคม 2550‎ โดย Bosscome 13 สิงหาคม 2559
19 แม่แบบ:จังหวัด/พิษณุโลก 8 เมษายน 2552‎ โดย Drgarden 15 สิงหาคม 2559
20 วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา 28 กรกฎาคม 2551‎ โดย 124.120.240.69 18 สิงหาคม 2559
21 แม่แบบ:เภสัชศาสตร์ในประเทศไทย 7 มิถุนายน 2551‎ โดย Thanyakij 20 สิงหาคม 2559
22 หมวดหมู่:ชาววิกิพีเดียจากมหาวิทยาลัยพะเยา 21 สิงหาคม 2559 21 สิงหาคม 2559
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย โครงการวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในประเทศไทย 13 เมษายน 2559‎
โดย Pollaw
14 กันยายน 2559
N/A
1