ผู้ใช้:Phromkham/กระบะทราย/ประวัติศาสตร์การศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

อารยธรรมที่ปรากฏอยูในปจจุบันเปนผลมาจาก "การศึกษา" ซึ่งมีการพัฒนามาโดยตลอดตามยุคสมัยของมนุษยชาติ เพื่อให้มีการสืบทอดแบบอยางของคนรุนกอนและชวยพัฒนาแบบอยางดังกลาวใหเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป การศึกษาชวยใหมนุษยรูจักปรับตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอม และชวยใหมนุษยรูจักปรับสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับตัวเองดวย ในที่สุดมนุษยก็สามารถควบคุมสิ่งแวดลอมไดมากขึ้นตามลําดับอยางในปจจุบัน[1]

สำหรับการพัฒนาระบบการศึกษาที่ให้กับเด็กเพื่อให้มีการอ่านออกเขียนได้เพิ่งเริ่มมีมาเมื่อ 150 - 200 ปีที่ผ่านมา หรือในบางประเทศอาจเพียงแค่ 50 ปีที่ผ่านมา โดนพระสงฆ์หรือข้าราชการและผู้เชี่ยวชาญอ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ชื่อไม่ถูกต้อง เช่น มากเกินไป

การศึกษาในยุคก่อนประวัติศาสตร์[แก้]

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นสมัยที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษร ไม่มีการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ โดยมนุษย์[2] ทำให้การศึกษาในยุคนี้ต้องอาศัยการสาธิตและการจดจำจากพ่อแม่ ปู่ย่า ต่ายาย

การศึกษาในยุคอารยธรรมโบราณ[แก้]

การพัฒนาการเขียน[แก้]

ดูบทความหลักที่: ประวัติศาสตร์อักษร

การพัฒนาการเขียนมีจุดเริ่มต้นอยู่ในอียิปต์โบราณ อักษรแทนหน่วยเสียงชนิดแรกเป็นอักษรไร้สระ ปรากฏเมื่อ 1,457 ปีก่อนพุทธศักราช ซึ่งเป็นผลงานของแรงงานชาวเซมิติกในอียิปต์ เพื่อใช้เขียนภาษาของตนเอง โดยได้รับอิทธิพลจากอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะซึ่งใช้คู่กับอักษรคำในอักษรไฮเออโรกลีฟ อักษรอื่น ๆ ที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่พัฒนามาจากอักษรนี้รวมทั้งอักษรฟินิเชีย อักษรกรีก และอักษรละติน[3]

ตะวันออกกลาง[แก้]

อนุทวีปอินเดีย[แก้]

จีน[แก้]

กรีก และโรม[แก้]

การศึกษาในระบบช่วงยุคกลาง (500–1600 AD)[แก้]

ยุโรป[แก้]

โลกอิสลาม[แก้]

จีน[แก้]

อินเดีย[แก้]

ญี่ปุ่น[แก้]

อารยธรรมอเมริกากลาง และใต้[แก้]

แอซเท็ก (Aztec)[แก้]

อินคา (Inca)[แก้]

หลังจากศตวรรษที่ 15[แก้]

ยุโรป[แก้]

ภาพรวมของยุโรป[แก้]

ฝรั่งเศส[แก้]

สหราชอาณาจักร[แก้]

อังกฤษ[แก้]
สกอตแลนด์[แก้]

ญี่ปุ่น[แก้]

การปฏิรูปเมจิ[แก้]

อินเดีย[แก้]

นอร์เวย์[แก้]

นิวซีแลนด์[แก้]

จักรวรรดิรัสเซียและสหภาพโซเวียต[แก้]

สหรัฐอเมริกา[แก้]

แอฟริกา[แก้]

แนวโน้มทั่วโลกล่าสุด[แก้]

แผนที่โลกแสดงดัชนีการพัฒนามนุษย์ ในปี พ.ศ. 2556อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ชื่อไม่ถูกต้อง เช่น มากเกินไป
  สูงมาก
  ต่ำ
  สูง
  ไม่มีข้อมูล
  ปานกลาง
แผนที่โลกแสดง ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2557, เผยเพร่เมื่อ พ.ศ. 2558).อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ชื่อไม่ถูกต้อง เช่น มากเกินไป
  0.900 และที่มากกว่า
  0.850 – 0.899
  0.800 – 0.849
  0.750 – 0.799
  0.700 – 0.749
  0.650 – 0.699
  0.600 – 0.649
  0.550 – 0.599
  0.500 – 0.549
  0.450 – 0.499
  0.400 – 0.449
  0.350 – 0.399
  0.349 และที่ต่ำกว่า
  ไม่มีข้อมูล

ดูเพิ่มเติม[แก้]

อ่านเพิ่มเติม[แก้]

Historiography[แก้]

แหล่งที่มาหลัก[แก้]

External links[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. e-book Ramkhamhaeng University, รายวิชา EF303(51) การศึกษาในประเทศไทย, สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  2. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ยุคก่อนประวัติศาสตร์, สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559
  3. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ประวัติศาสตร์อักษร, สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559