ประเทศเกาหลีเหนือในโอลิมปิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


ประเทศเกาหลีเหนือในโอลิมปิก

ธงชาติเกาหลีเหนือ
รหัสประเทศ : PRK
เอ็นโอซี : คณะกรรมการโอลิมปิกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
การเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน
การเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว
การเข้าร่วมในนามของชาติอื่น

ประเทศเกาหลีเหนือ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1996 และเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 2002