ธงแสดงยศทหาร (กองทัพไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ธงแสดงยศทหาร)

ธงแสดงยศทหารในกองทัพไทย เป็นธงสำหรับใช้หมายยศของนายทหารในระดับนายพล มีลักษณะและการแบ่งชั้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ สำหรับกรณีของประเทศไทยนั้น ธงแสดงยศทหารได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 ดังนี้[1]

ทหารบก[แก้]

ธงแสดงยศสำหรับทหารบก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีแดง มี 5 ชั้น คือ

 1. ธงจอมพล มีรูปคทากับกระบี่ไขว้เหนือช่อชัยพฤกษ์อยู่ตรงกลางของกลุ่มดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านหนึ่งของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง
 2. ธงพลเอก มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง 4 ดวง เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้มุมแหลมวางตามความยาวของผืนธง
 3. ธงพลโท มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง 3 ดวง เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านฐานของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง
 4. ธงพลตรี มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง 2 ดวง เรียงตามความยาวอยู่ตรงกลางของผืนธง
 5. ธงพลจัตวา มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง 1 ดวง อยู่ตรงกลางของผืนธง ซึ่งคล้ายกับธงชาติเวียดนาม แตกต่างกันตรงที่ขนาดเป็นขนาดเล็กเท่านั้น

ทหารเรือ[แก้]

ธงแสดงยศสำหรับทหารเรือ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงสีขาบมีรูปจักรสีขาวสลับเทาเป็นจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้าย มี 5 ชั้น คือ

 1. ธงจอมพลเรือ มีรูปจักร 5 จักร อยู่ที่มุมธงทั้งสี่มุม มุมละ 1 จักร และอยู่ตรงกลางของผืนธงอีก 1 จักร
 2. ธงพลเรือเอก มีรูปจักร 4 จักร อยู่ที่มุมธงทั้งสี่มุม มุมละ 1 จักร
 3. ธงพลเรือโท มีรูปจักร 3 จักร เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านฐานของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง
 4. ธงพลเรือตรี มีรูปจักร 2 จักร เรียงกันในแนวดิ่งอยู่ตรงกลางของผืนธง
 5. ธงพลเรือจัตวา มีรูปจักร 1 จักร อยู่ตรงกลางของผืนธง

ทหารอากาศ[แก้]

ธงแสดงยศสำหรับทหารอากาศ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 5 ส่วน ยาว 6 ส่วน พื้นธงสีฟ้า มี 5 ชั้น คือ

 1. ธงจอมพลอากาศ มีรูปคทากับกระบี่ไขว้เหนือช่อชัยพฤกษ์อยู่ตรงกลางของกลุ่มดาวห้าแฉก 5 ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านหนึ่งของรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง รูปเหล่านี้เป็นสีขาว
 2. ธงพลอากาศเอก มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 4 ดวง เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้มุมแหลมวางตามความยาวของผืนธง
 3. ธงพลอากาศโท มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 3 ดวง เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านฐานของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง
 4. ธงพลอากาศตรี มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 2 ดวง เรียงตามความยาวอยู่ตรงกลางของผืนธง
 5. ธงพลอากาศจัตวา มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 1 ดวง อยู่ตรงกลางของผืนธง

ตำรวจ[แก้]

ธงแสดงยศสำหรับตำรวจ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 5 ส่วน ยาว 6 ส่วน พื้นธงสีเลือดหมู มี 4 ชั้น คือ

 1. ธงตำรวจเอก มีรูปดาวแปดแฉกสีขาว 4 ดวง เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใต้พระมหาพิชัยมงกุฎรองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์อยู่ตรงกลางของผืนธง
 2. ธงตำรวจโท มีรูปดาวแปดแฉกสีขาว 3 ดวง เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎรองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์อยู่ตรงกลางของผืนธง
 3. ธงตำรวจตรี มีรูปดาวแปดแฉกสีขาว 2 ดวง เรียงตามความยาวภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎรองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์อยู่ตรงกลางของผืนธง
 4. ธงตำรวจจัตวา มีรูปดาวแปดแฉกสีขาว 1 ดวง ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎรองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์อยู่ตรงกลางของผืนธง

อาสารักษาดินแดน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]