นุโกซี ซิเกเล อีอาฟรีกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นุโกซี ซิเกเล อีอาฟรีกา
Nkosi Sikelel' iAfrika
คำแปล: ขอพระเจ้าคุ้มครองแดนแอฟริกา
เนื้อร้อง เอนอค ซอนตอนกา, ค.ศ. 1897
ทำนอง เอนอค ซอนตอนกา, ค.ศ. 1897
ประกาศใช้ ค.ศ. 1961 (แทนซาเนีย)
ค.ศ. 1964 (แซมเบีย)
ค.ศ. 1994 (แอฟริกาใต้)

"นุโกซี ซิเกเล อีอาฟรีกา" (แม่แบบ:Lang-xh ขอพระเจ้าคุ้มครองแดนแอฟริกา) เป็นเพลงสวดสรรเสริญ ประพันธ์เนื้อร้อง และ เรียบเรียงทำนองโดย เอนอค ซอนตอนกา เป็นครูสอนศาสนาคริสต์ในโรงเรียนสอนศาสนา ที่เมืองโยฮันเนสเบิร์ก ก่อนหน้านั้น โจเซฟ แพรรี นี้ผู้เรียบเรียงทำนองฉบับเดิมในปี ค.ศ. 1879

ประวัติ[แก้]

นุโกซี ซิเกเล อีอาฟรีกา ประพันธ์เนื้อร้อง และ เรียบเรียงทำนองโดย เอนอค ซอนตอนกา เป็นครูสอนศาสนาคริสต์ในโรงเรียนสอนศาสนา ที่เมืองโยฮันเนสเบิร์ก ก่อนหน้านี้ โจเซฟ แพรรี เป็นผู้เรียบเรียงทำนองฉบับเดิม ในปี ค.ศ. 1879. เนื้อร้องในบทที่ 1 ประพันธ์ในภาษาโคซา ในฐานะเพลงสวดสรรเสริญ. ในปี ค.ศ. 1927 ซามูเอล มักส์ยี ได้ประพันธ์บทกวีเพิ่มอีก 7 วรรค.[1]

บทร้อง[แก้]

ภาษาโคซา-เซโซโท[แก้]

ภาษาโคซา-เซโซโท คำแปลภาษาแอฟริคานส์ คำแปลภาษาไทย
Nkosi Sikelel’ iAfrika
Maluphakamis’ uphondo lwayo
Yizwa imithandazo yethu
Usisikelele, usisikele
Nkosi Sikelel’ iAfrika
Maluphakmis’ uphondo lwayo
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikelela, Thina lusapho Iwayo
Woza Moya (woza, woza)
Woza Moya (Woza, woza)
Woza Moya, oyingcwele
Nkosi sikelela, Thina lusapho lwayo
Morena boloka Sechaba sa heso
O fedise dintwa le matswenyeho
Morena boloka sechaba sa heso
O fedise dintwa le matswenyeho
O se boloke, o se boloke
O se boloke, o se boloke
Sechaba sa heso, Sechaba sa Afrika
O se boloke Morena, o se boloke
O se boloke Sechaba, o se boloke
Sechaba sa heso, se Sechaba sa Afrika
Ma kube njalo! Ma kube njalo!
Kude kube ngunaphakade
Kude kube ngunaphakade!
Here, seën Afrika
Mag haar gees opstyg,
Hoor ons gebede aan,
Here, seën Afrika
Mag haar gees opstyg,
Hoor ons gebede aan,
Here, seën ons, haar kinders.
God, ons vra U ons nasie te beskerm,
Ingryp en die einde alle konflikte.
God, ons vra U ons nasie te beskerm,
Ingryp en die einde alle konflikte.
Ingryp en die einde alle konflikte.
Beskerm ons, beskerm ons nasie,
ons nasie, Suid-Afrika - Suid-Afrika.
Beskerm ons, beskerm ons nasie,
ons nasie, Suid-Afrika - Suid-Afrika.
.
ขอพระเจ้าคุ้มครองแดนแอฟริกา
เกียรติศักดิ์ของชาติจงทวี
ขอทรงฟังคำอ้อนวอนแห่งเรา
.
ขอพระเจ้าคุ้มครองแดนแอฟริกา
เกียรติศักดิ์ของชาติจงทวี
ขอทรงฟังคำอ้อนวอนแห่งเรา
พระโปรดคุ้มครองเรา เหล่าลูกหลานแห่งพระองค์
พระโปรดคุ้มครองเรา เหล่าลูกหลานแห่งพระองค์
ข้าแต่พระองค์ ขอได้โปรดพิทักษ์แผ่นดินของเรา
ขอโปรดเข้าแทรกแซงและยุติความขัดแย้งทั้งมวล
ข้าแต่พระองค์ ขอได้โปรดพิทักษ์แผ่นดินของเรา
ขอโปรดเข้าแทรกแซงและยุติความขัดแย้งทั้งมวล
ขอจงทรงปกป้องเราและชาติแห่งเรา
ขอจงทรงปกป้องเราและชาติแห่งเรา
แดนดินของเรา, แดนดินแอฟริกา
ขอจงทรงปกป้องเราและชาติแห่งเรา
ขอจงทรงปกป้องเราและชาติแห่งเรา
แดนดินของเรา, แดนดินแอฟริกา


ภาษาโคซา-ซูลู[แก้]

ภาษาโคซา-ซูลู คำแปลภาษาแอฟริคานส์ คำแปลภาษาไทย
Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo
Yiva imathandazo yethu
Nkosi Sikelela Nkosi Sikelela
Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo.
Yiva imathandazo yethu
Nkosi Sikelela, Thina lusapho lwayo.
Refrein
Yihla moya, yihla moya
Yihla moya oyingcwele
Nkosi Sikelela
Thina lusapho lwayo.
(Herhaal)
Seen ons Here God, seen Afrika,
Laat sy mag tot in die hemel reik,
Hoor ons as ons in gebede vra,
Seen ons God, Seen ons God
Seen ons Here God, seen Afrika,
Laat sy mag tot in die hemel reik,
Hoor ons as ons in gebede vra,
Seen ons in Afrika, Kinders van Afrika.
Chorus
Daal neer o Gees, Heilige Gees,
Daal neer o Gees, Heilige Gees,
Kom woon in ons,
Lei ons, O Heilige Gees.
(Repeat)
ขอพระเจ้าคุ้มครองแดนแอฟริกา
เกียรติศักดิ์ของชาติจงทวี
ขอทรงฟังคำอ้อนวอนแห่งเรา
พระโปรดคุ้มครองเรา ขอพระเจ้าคุ้มครองเรา.
ขอพระเจ้าคุ้มครองแดนแอฟริกา
เกียรติศักดิ์ของชาติจงทวี
ขอทรงฟังคำอ้อนวอนแห่งเรา
พระโปรดคุ้มครองเรา เหล่าลูกหลานแห่งพระองค์
ประสานเสียง
(ร้องซ้ำ)


เพลงชาติในปัจจุบัน[แก้]

แทนซาเนีย[แก้]

แม่แบบ:Expand section ภาษาสวาฮีลี ปรากฏใน (มุงกูอีบารีกีอาฟรีกา) เป็นเพลงชาติแทนซาเนีย.

แซมเบีย[แก้]

แม่แบบ:Expand section ยืมทำนองซึ่งปรากฏในเพลงชาติที่มีชื่อว่า สแตนด์แอนด์ซิงออฟแซมเบีย พราวด์แอนฟรี.

แอฟริกาใต้[แก้]

เพลงชาติในอดีต[แก้]

นามิเบีย[แก้]

ในนามิเบีย "นุโกซี ซิเกเล อีอาฟรีกา" ได้ใช้เป็นเพลงชาติทางพฤตินัย ช่วงระหว่างการประกาศเอกราชในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1990. ภายหลัง ได้มีการประกวดเพลงชาติฉบับใหม่. อาซาลี โดเซ็บ, เขาได้การคัดเลือกให้ประพันธ์เนื้อเพลงที่มีชื่อว่า "นามิเบีย แลนด์ออฟเดอะเบรฟ" และ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการใน การฉลองการประกาศเอกราชครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1991.

ซิมบับเว[แก้]

'อิเช คอมโบเรรา อาฟรีกา' เป็นเพลงชาติซิมบับเว ยืมทำนองมาจากเพลง โดยขับร้องใน ภาษาโชนา และ ภาษานาเดเบเลในบทที่ 1, ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ภายหลังจากการประกาศเอกราช เมื่อปี ค.ศ. 1980.

ค.ศ. 1994 ได้เปลี่ยนไปใช้เพลง Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe (ขอพระเจ้าคุ้มครองแผ่นดินซิมบับเว ), แต่เพลงนี้ได้รับความนิยมในซิมบับเว.

ประเทศอิ่นๆ และ องค์กร[แก้]


การบันทึกเสียง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Bennetta Jules-Rosette. "“Nkosi Sikelel’ iAfrika”". Etudesafricaines.revues.org. doi:10.4000/etudesafricaines.4631. สืบค้นเมื่อ 2013-05-27. 

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]