เพลงชาติเนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เพลงชาติเนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส
เนื้อร้องซาฮิรา ฮิลิแมน
ทำนองซาฮิรา ฮิลิแมน
รับไปใช้พ.ศ. 2543

เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส ซึ่งเป็นอดีตดินแดนปกครองตนเองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เพลงเพลงหนึ่งซึ่งไม่มีชื่อเฉพาะเป็นเพลงชาติของตนเอง (ในภาษาดัตช์เรียกว่า Volkslied zonder titel แปลว่า เพลงชาติไม่มีชื่อ) ซึ่งเพลงนี้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองโดยซาฮิรา ฮิลิแมน (Zahira Hiliman) ชาวเกาะซินต์มาร์เติน (Sint Maarten) โดยบทร้องที่ประพันธ์ขึ้นครั้งแรกนั้นเป็นบทภาษาอังกฤษ ต่อมาได้มีการแปลเป็นภาษาปาเปียเมนโต (Papiamento language) ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของดินแดนแห่งนี้ โดยลูซิลล์ เบร์รี-ฮาเซท (Lucille Berry-Haseth) ชาวเกาะกือราเซา เพลงนี้ได้รับการรับรองให้ใช้เป็นเพลงชาติประจำดินแดนเมื่อ พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ ภาษาอังกฤษและภาษาปาปิอาเมนโตนับเป็นภาษาทางการของเนเธอร์แลนด์แอนทิลลีสเช่นเดียวกับภาษาดัตช์

อนึ่ง นอกจากเพลงนี้แล้ว เกาะอื่น ๆ ที่ขึ้นกับเนเธอร์แลนด์แอนทิลลีสก็ยังมีเพลงประจำดินแดนของตนเองใช้ด้วยเช่นกัน

บทร้อง[แก้]

ภาษาอังกฤษ ภาษาปาเปียเมนโต ภาษาดัตช์ คำแปลภาษาไทย
บทที่ 1

Our island in the sea, like gems they seem to be,
outstanding from a golden crown of blissful royalty.
Though their people and their colorful may seem,
they yet uniquely blend to be just one family.

Ons eiland in de zee, net als edelstenen ze lijken te zijn,
uitstaand van een gouden kroon van gelukzalige royalty's.
Hoewel hun mensen en hun cultuur kleurrijke mogen lijken,
zij toch unieke mix tot slechts een familie.

Sinku prenda den laman, e islanan di nos,
dòrnando e korona di un aliansa ideal.
Ounke hende i kultura tur koló nan tin , nos mes a
forma ùn famia den tur libertad.

Bridge

So we, your people raise our voice in love and unity

Bridge

Zo zijn wij, uw mensen te verhogen onze stem in de liefde en eenheid

Brug

Pesei nos tur ta alsa bos ku amor i den union

บทประสานเสียง

Dear Netherlands Antilles, so beautiful to me.
I’m proud to be a part of you, a patriot I shall be.
Yes Netherlands Antilles, I pledge my loyalty,
To you always will be true; I say may God bless you.

Antia Neerlandes, bunitesa sin igual.
Ku orguyo mi ta defendé mi patria tan stimá.
Antia Neerlandes, p’abo tur mi lealtat.
Pa semper lo mi keda fiel, pais bendishoná

Beste Nederlandse Antillen, zo mooi voor mij.
Ik ben er trots op een deel van jou, een patriot zal ik zijn.
Ja Nederlandse Antillen, beloof ik mijn loyaliteit,
Om u altijd waar zijn, ik zeg moge God u zegenen.

บทที่ 2

So blessed with sunny skies and clear welcoming seas,
each island like a link that forms this chain of unity.
May differ in our language, yet meet on common ground,
When some say "Sweet Antilles", some say "Dushi Antia ta".

Un shelu semper kla, laman ta invitá, e islanan ta
wowo dje kadena di unidat Idiomanan distinto, papiá
Ku komprenshon, mes ternura: "Sweet antilles"
"Dushi Antia ta ",

Zo gezegend met zonnige luchten en heldere gastvrije zeeën,
elk eiland als een link die deze keten van eenheid vormen.
Kunnen verschillen in onze taal, maar toch ontmoeten op gemeenschappelijke grond,
Wanneer sommigen "Zoet Antillen" zeggen, zeggen sommigen 'Dushi Antia ta ".

บทที่ 3

Yes, proud are we to be identified with you,
dear Netherlands Antilles, to you we will be true.
So we declare and vow, with dignity and love,
Our nation we will always serve, may God keep us as one.

Ser parti di nos tera, ta orguyo sin midí,
Antia Neerlandes stimá, ku tur sinseridat,
Pues nos ta rearfimá ku amor i dignidat,
ku, dios dilanti, nos ta sirbi huntu nos pais.

Ja, trots zijn we worden geïdentificeerd met u,
lieve Nederlandse Antillen, aan u zullen wij waar zijn.
Dus we verklaren en gelofte, met waardigheid en liefde,
Onze natie zullen we altijd dienen, moge God houden ons als een.

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:ประเทศเนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส