ลาบายาเมซา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
El Himno de Bayamo
เอลอิมโนเดอบายาโม
คำแปล: เพลงสรรเสริญบายาโม
สกอร์เพลงลาบายาเมซา
สกอร์เพลงลาบายาเมซา
ชื่ออื่น La Bayamesa
ลาบายาเมซา
เนื้อร้อง เปรูโชว์ ฟิเกอร์โร
ทำนอง เปรูโชว์ ฟิเกอร์โร (Antonio Rodriguez-Ferrer musical introductory notes), ค.ศ. 1867
ประกาศใช้ ค.ศ. 1902
ลาบายาเมซา (บรรเลง)

เอลอิมโนเดอบายาโม (สเปน: El Himno de Bayamo เพลงสรรเสริญบายาโม) เป็นเพลงชาติของคิวบา. ได้มีการขับร้องครั้งแรก ระหว่างศึกบายาโม เมื่อ ค.ศ. 1868. เปรูโชว์ ฟิเกอร์โร, ได้เข้าร่วมระหว่างการทำศึก, โดยได้ประพันธ์บทร้อง และ เรียบเรียงทำนอง. ทำนองเพลงดังกล่าวมีชื่อว่า ลาบายาเมซา (สเปน: La Bayamesa), เรียบเรียงทำนองเมื่อ ค.ศ. 1867.

ประวัติ[แก้]

บทร้อง[แก้]

บทร้องต้นฉบับมีทั้งหมด 6 บท. เมื่อปี ค.ศ. 1902. ได้มีการตัดเนื้อร้องในบทที่ 3-6. สืบเนื่องมาจากสงครามสเปน-อเมริกา ที่สร้างความแตกร้าวกับอาณานิคมสเปน. ระยะต่อมา บทร้องทั้ง4บทมิได้รับรองให้ใช้เป็นเพลงชาติ. ในภายหลังบทร้องทั้ง4บทที่ถูกตัดนั้น ได้นำกลับมาใช้เป็นเพลงชาติในรัฐพิธีสำคัญ.

ภาษาสเปน คำแปล
บทที่ 1

¡Al combate, corred, Bayameses!,
Que la patria os contempla orgullosa;
No temáis una muerte gloriosa,
Que morir por la patria es vivir.

Hasten to battle, men of Bayamo!
The motherland looks proudly to you;
Do not fear a glorious death,
Because to die for the motherland is to live.

บทที่ 2

En cadenas vivir es vivir
en afrenta y oprobio sumido,
Del clarín escuchad el sonido;
¡A las armas, valientes, corred!

To live in chains is to live,
In dishonour and ignominy,
Hear the call of the bugle;
Hasten, brave ones, to arms!

บทที่ 3 (ยกเลิก)

No temáis; los feroces íberos
son cobardes cual todo tirano
no resisten al bravo cubano;
para siempre su imperio cayó.

Fear not the fierce Iberian
which all are cowardly tyrant
not resist the brave Cuban
forever their empire fell.

บทที่ 4 (ยกเลิก)

¡Cuba libre! Ya España murió,
su poder y su orgullo ¿do es ido?
¡Del clarín escuchad el sonido
¡¡a las armas!!, valientes, corred!

Free Cuba! Spain already died,
their power and pride is gone do?
Hear the sound of the bugle
To arms!, Brave, run!

บทที่ 5 (ยกเลิก)

Contemplad nuestras huestes triunfantes
contempladlos a ellos caídos,
por cobardes huyen vencidos:
por valientes, supimos triunfar!

Behold our hosts triumphant
behold it to them fallen
overcome by fleeing cowards:
by brave, we found success!

บทที่ 6 (ยกเลิก)

¡Cuba libre! podemos gritar
del cañón al terrible estampido.
¡Del clarín escuchad el sonido,
¡¡a las armas!!, valientes, corred!

Free Cuba! We shout
the terrible roar of the cannon.
Hear the sound of the trumpet,
To arms!, Brave, run!

สื่อ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
วีดิทัศน์

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศคิวบา