สุสานหลวงราชวงศ์โชซ็อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สุสานหลวงราชวงศ์โชซอน)
สุสานหลวงราชวงศ์โชซ็อน *
Sejong tomb 1.jpg
สุสาน
ประเทศ  เกาหลีใต้
ประเภท มรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา (iii) (iv) (vi)
ประวัติการจดทะเบียน
จดทะเบียน 2552 (คณะกรรมการสมัยที่ 33)

สุสานหลวงราชวงศ์โชซ็อน (เกาหลี: 조선의 왕릉) เป็นสุสานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ พระมเหสี และพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์โชซ็อน โดยสุสานแห่งนี้มีหลุมพระศพของกษัตริย์ พระมเหสีและพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ สุสานแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2552

มรดกโลก[แก้]

สุสานหลวงราชวงศ์โชซ็อนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 33 เมื่อปี พ.ศ. 2552 ที่เมืองเซบียา ประเทศสเปน โดยผ่านข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้

  • (iii) - เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
  • (iv) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
  • (vi) - มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

ดูเพิ่ม[แก้]