พระนางโซฮ็อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระนางโซฮ็อน
พระราชสวามี พระเจ้าเซจงมหาราช
พระราชบุตร พระเจ้ามุนจง
พระเจ้าเซโจ
พระบิดา ซิม อน
ตระกูล ตระกูลซิม แห่งช็องซง
ราชวงศ์ ราชวงศ์โชซ็อน
ประสูติ 12 ตุลาคม พ.ศ. 1938
เมืองยอจู โชซ็อน อาณาจักรโชซ็อน
สวรรคต 19 เมษายน พ.ศ. 1989 (50 ปี 189 วัน)
โชซ็อน อาณาจักรโชซ็อน
ที่ฝังพระศพ สุสานหลวงราชวงศ์โชซ็อน

พระมเหสีโซฮ็อน สกุลซิม แห่งช็องซง (อังกฤษ: Queen Soheon , 12 ตุลาคม พ.ศ. 1938 – 19 เมษายน พ.ศ. 1989) พระนางเป็นพระมเหสีในพระเจ้าเซจงมหาราช กษัตริย์ลำดับที่ 4 และเป็นพระพันปีหลวงในพระราชาถึง 2 พระองค์คือ พระเจ้ามุนจง พระราชาลำดับที่ 5 และพระเจ้าเซโจ พระราชาลำดับที่ 7

พระนางโซฮ็อนประสูติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 1938 (วันที่ 28 เดือน 9 ตามปีจันทรคติ) ที่เมืองยอจูเป็นธิดาคนโตของใต้เท้า ซิม อน ขุนนางผู้ใหญ่ที่ส่วนร่วมในการสถาปนาราชวงศ์โชซ็อน

พระนางอภิเษกกับพระเจ้าเซจงตั้งแต่ครั้งยังเป็นองค์ชายชุงนย็องในรัชกาลพระเจ้าแทจง พระเจ้าแทจงโปรดให้สถาปนาพระชายาสกุลซิม ในองค์ชายชุงนย็องขึ้นเป็นองค์หญิงกย็องซุก องจู 敬淑翁主

เมื่อพระเจ้าแทโจสถาปนาองค์ชายชุงนย็องขึ้นเป็นองค์ชายรัขทายาท (วังเซจา 王世子) จึงโปรดให้สถาปนาองค์หญิงกย็องซุก องจู สกุลซิมพระชายาขององค์ชายรัชทายาทขึ้นเป็น พระชายากย็องบิน (敬嬪)

เมื่อพระเจ้าแทจงสละราชสมบัติ องค์ชายชุงนย็อง ลีโทเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ทรงพระนามว่าพระเจ้าเซจง โปรดให้สถาปนาองค์หญิงกย็องซุก องจู สกุลซิม พระชายาขึ้นเป็นพระมเหสีคงบี (恭妃)

แต่หลังจากพระราชสวามีครองราชสมบัติได้เพียงปีเดียวคือ พ.ศ. 1962 ก็ได้มีพระราชโองการสั่งประหารใต้เท้าซิม อน ผู้เป็นพระสัสสุระ (พ่อตา) พร้อมกับครอบครัวขณะที่พระมารดาของพระมเหสีถูกลดขั้นเป็นทาสหลวง

ขณะที่พระมเหสีนั้นพระเจ้าเซจงมิได้มีรับสั่งให้ปลดจากตำแหน่งเนื่องด้วยพระองค์สงสารเพราะพระนางเป็นพระมารดาของพระราชโอรสถึง 2 พระองค์

ในปีที่ 14 ในรัชกาลพระเจ้าเซจง โปรดให้เฉลิมพระนามพระมเหสีคงบี ขึ้นเป็นพระมเหสี (วังบี 王妃)

พระมเหสีเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 1989 (วันที่ 24 เดือน 3 ตามปีจันทรคติ) ในปีที่ 28 ช่วงปลายรัชสมัยพระเจ้าเซจงมหาราช สิริพระชนมพรรษา 50 พรรษา 189 วัน มีพระนามอย่างเป็นทางการภายหลังสวรรคตว่าพระมเหสีโซฮ็อน (昭宪王后)

ในปีที่ 2 ในรัชกาลพระเจ้ามุนจง ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระมเหสีโซฮ็อน โปรดให้เฉลิมพระนามอย่างเป็นทางการของพระราชมารดาว่า พระมเหสีซ็อนอิน ชาซ็อง โซฮ็อน วังฮู (宣仁齐圣昭宪王后)

พระราชวงศ์[แก้]

 • พระบิดา : ซิม อน (Sim On , พ.ศ. 1918 – 18 มกราคม พ.ศ. 1962)
 • พระราชสวามี : พระเจ้าเซจงมหาราช พระราชาลำดับที่ 4 (Sejong The Great , 15 พฤษภาคม พ.ศ. 1940 – 8 เมษายน พ.ศ. 1993)
  • พระโอรส : พระเจ้ามุนจง พระราชาลำดับที่ 5 (Munjong of Joseon , 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 1957 – 1 มิถุนายน พ.ศ. 1995)
   • พระสุณิสา : พระนางฮย็อนด็อก ตระกูลคว็อน แห่งอันดง (Queen Hyeondeok of the Andong Kwon clan , 17 เมษายน พ.ศ. 1961 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 1984)
    • พระนัดดา : พระเจ้าทันจง พระราชาลำดับที่ 6 (Danjong of Joseon , 9 สิงหาคม พ.ศ. 1984 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2000)
  • พระโอรส : พระเจ้าเซโจ พระราชาลำดับที่ 7 (Sejo of Joseon , 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 1960 – 23 กันยายน พ.ศ. 2011)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]