ข้ามไปเนื้อหา

พระนางซุนว็อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระนางซุนวอน
순원왕후
แทวังแดบี
ดำรงพระยศ18 ธันวาคม ค.ศ. 1834 – 21 กันยายน ค.ศ. 1857
ก่อนหน้าแทวังแดบีเยซุน
ถัดไปแทวังแดบีฮโยยู
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แห่งโชซ็อน
ระหว่าง18 ธันวาคม ค.ศ. 1834 – มกราคม ค.ศ. 1841
25 กรกฎาคม ค.ศ. 1849 – มกราคม ค.ศ. 1852
ก่อนหน้าสมเด็จพระราชินีช็องซุน
ถัดไปแทวังแทบีฮโยยู
พระมหากษัตริย์พระเจ้าฮ็อนจง
พระเจ้าช็อลจง
แทบี
ดำรงพระยศ14 ธันวาคม ค.ศ. 1834 – 18 ธันวาคม ค.ศ. 1834
ก่อนหน้าแทบีคิม
ถัดไปพระพันปีซินจ็อง
สมเด็จพระราชินีแห่งโชซ็อน (วังบี)
ดำรงพระยศค.ศ. 1802 – 14 ธันวาคม ค.ศ.1834
ก่อนหน้าสมเด็จพระราชินีฮโยอึย
ถัดไปสมเด็จพระราชินีฮโยฮย็อน
ประสูติ15 พฤษภาคม ค.ศ. 1789
สวรรคต4 สิงหาคม ค.ศ. 1857
พระราชสวามีพระเจ้าซุนโจ
พระบุตรเจ้าชายฮโยมยอง มกุฎราชกุมาร
เจ้าหญิงมยองอน
เจ้าหญิงพ๊อกอน
เจ้าหญิงท็อกอน
ราชวงศ์โชซอน

สมเด็จพระราชินีซุนวอน (순원왕후, 8 มิถุนายน ค.ศ. 1789 – 21 กันยายน ค.ศ. 1857) สมเด็จพระราชินีแห่งอาณาจักรโชซ็อน พระมเหสีของพระเจ้าซุนโจ กษัตริย์ลำดับที่ 23 ของโชซ็อน ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในปี 1834–1841 และปี 1849–1852.

สมเด็จพระราชินีซุนวอนทรงเป็นธิดาของ คิมโจซุน (김조순) ตระกูลคิมแห่งเมืองอันดงมารดาเป็นสตรีจากตระกูลซิม (심씨) ทรงเข้าพิธีอภิเษกกับพระเจ้าซุนโจในปี ค.ศ. 1802 และเป็นมเหสีเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้าซุนโจ ในปี ค.ศ. 1834 พระเจ้าซุนโจสวรรคตพระนางจึงได้ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการให้กับพระราชนัดดาคือพระเจ้าฮอนจงซึ่งมีพระชนม์เพียง 8 พรรษา ทำให้อำนาจการปกครองอาณาจักรอยู่ที่ตระกูลคิมแห่งอันดงทั้งหมด จนในปี ค.ศ. 1840 อำนาจในการปกครองได้เปลี่ยนไปอยู่การควบคุมของพระราชมารดาของพระเจ้าฮอนจงตระกูลโจแห่งพุงยางเนื่องจากพระนางสั่งให้ประหารผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก จนในปี ค.ศ. 1849 พระเจ้าฮอนจงสวรรคตทำให้พระนางกลับมาดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการอีกครั้ง

สมเด็จพระราชินีซุนวอน สวรรคตในพระราชวังชางด็อกในวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1857 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็น สมเด็จพระจักรพรรดินีซุนวอนซุก (순원숙황후) ขณะพระชนม์ได้ 68 พรรษา


ก่อนหน้า พระนางซุนว็อน ถัดไป
พระนางฮโยอึย สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
(ค.ศ. 1802 - 1834)
พระนางฮโยฮย็อน