ข้ามไปเนื้อหา

พระนางอินซ็อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระนางอินซ็อง
인성왕후
พระพันปีหลวงกรุงโชซ็อน
ดำรงพระยศค.ศ. 1545–1578
ก่อนหน้าพระนางมุนจ็อง
ถัดไปพระนางอินซุน
พระมเหสีกรุงโชซ็อน
ครองราชย์ค.ศ. 1544–1545
ก่อนหน้าพระนางมุนจ็อง
ถัดไปพระนางอินซุน
พระราชสมภพ7 ตุลาคม ค.ศ. 1514
โชซ็อน
สวรรคต6 มกราคม ค.ศ. 1578
โซล อาณาจักรโชซ็อน
พระราชสวามีพระเจ้าอินจงแห่งโชซ็อน
พระมรณนาม
효순공의인성왕후
ราชวงศ์Bannam Park
พระราชบิดาPark Yong
พระราชมารดาLady Kim of the Uiseong Kim clan

พระนางอินซอง เป็นพระมเหสีในพระเจ้าอินจงแห่งโชซ็อน แต่ดำรงตำแหน่งได้ปีเดียวเพราะพระสวามีสวรรคตในปี ค.ศ. 1545 หลังจากนั้นก็ทรงใช้พระชนม์ชีพที่เหลืออย่างสุขสบายก่อนจะสวรรคตในปี ค.ศ. 1577 ขณะพระชนมายุได้ 62 พรรษา


ก่อนหน้า พระนางอินซ็อง ถัดไป
พระนางมุนจ็อง พระมเหสีกรุงโชซ็อน
(ค.ศ. 1544 - 1545)
พระนางอินซุน