พระนางชินด็อก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สมเด็จพระราชินีชินด็อก
신덕왕후
สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
5 สิงหาคม ค.ศ. 1392 — 15 กันยายน ค.ศ. 1396 (4 ปี 41 วัน)
ก่อนหน้าสถาปนาราชวงศ์
ถัดไปสมเด็จพระราชินีช็องอัน
พระราชสวามีสมเด็จพระเจ้าแทโจ
พระราชบุตรอี พัง-บ็อน, องค์ชายมูอัน
อี พัง-ซ็อก, องค์ชายอึยอัน
องค์หญิงกย็องซุน
ราชวงศ์โชซ็อน
พระบิดาคัง ยุน-ซอง
พระมารดาคังฮูหยิน
พระราชสมภพ12 กรกฎาคม ค.ศ. 1356
โครยอ
สวรรคต15 กันยายน ค.ศ. 1396 (40 ปี 65 วัน)
โชซ็อน

สมเด็จพระราชินีชินด็อกแห่งโชซอน (เกาหลี: 신덕왕후; อังกฤษ: Queen Sindeok) เป็นพระมเหสีองค์ที่ 2 ใน พระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์โชซ็อน แต่พระองค์นับเป็นสมเด็จพระราชินีพระองค์แรกแห่งโชซอนเนื่องจาก พระนางชินอึย (เกาหลี: 신의왕후) พระมเหสีองค์แรกของพระเจ้าแทโจสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 1391 หรือ 1 ปีก่อนสถาปนาราชวงศ์โชซอน

พระราชประวัติ[แก้]

สมเด็จพระราชินีชินด็อก พระราชสมภพในสกุลคังแห่งกุกซานเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1356 ในรัชสมัย พระเจ้าคงมิน แห่ง ราชวงศ์โครยอ เป็นธิดาของ คังยุนซอง และ คังฮูหยิน ต่อมาได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าแทโจเมื่อครั้งยังเป็นนายทหาร ลีซองกเย และมีพระประสูติกาลพระราชโอรส 2 พระองค์ พระราชธิดา 1 พระองค์คือ

  1. ลีพังบอน, เจ้าชายมูอัน (이방번 무안대군; 撫安大君) (1381-1398)
  2. ลีพังซ็อก, อึยอันแดกุน (이방석 의안대군 ; 宜安大君) องค์ชายรัชทายาท (วังเซจา 王世子) พระองค์แรกแห่งอาณาจักรโชซอน (1382-1398)
  3. เจ้าหญิงกย็องซุน (경순공주 ; 慶順公主) (?-1407)

เมื่อลีซองกเยได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซอนในวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1392 โปรดเกล้าฯสถาปนาพระชายาสกุลคังขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีฮย็อนบี (顯妃) ต่อมาพระเจ้าแทโจได้สถาปนา ลีพังซ็อก หรือองค์ชายอึยอันแดกุน พระราชโอรสพระองค์รองที่ประสูติแต่สมเด็จพระราชินีฮย็อนบีขึ้นเป็นพระรัชทายาท หรือวังเซจา(王世子) ทำให้บรรดาพระราชโอรสที่ประสูติแต่พระมเหสีชอลบี (節妃) ซึ่งเป็นพระมเหสีพระองค์แรกที่เสด็จสวรรคตไปแล้วไม่พอพระทัย โดยเฉพาะลีพังวอน องค์ชายจองอัน พระราชโอรสพระองค์ที่ 5 ซึ่งมีส่วนช่วยให้พระเจ้าแทโจได้ครองราชบัลลังก์

สมเด็จพระราชินีฮย็อนบีเสด็จสววรคตเมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1396 สิริพระชนมายุ 40 พรรษา หลังจากนั้นอีกเพียง 2 ปีพระราชโอรสทั้งสองของพระองค์ก็ถูกปลงพระชนม์โดยพระเชษฐาต่างพระชนนีคือ องค์ชายจองอัน พร้อมกับ ช็อง โด-จ็อน อัครมหาเสนาบดี

ต่อมาในปีค.ศ. 1669 ในรัชกาลพระเจ้าฮย็อนจง (朝鮮顯宗) โปรดให้เฉลิมพระนามถวายแด่สมเด็จพระราชินีฮย็อนบี สกุลคัง พระมเหสีพระองค์ที่ 2 ในพระเจ้าแทโจ องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชอนขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีซุนวอน ฮย็อน-กย็อง ชินด็อก วังฮู (顺元顯敬神德王后)

ต่อมาในรัชกาลพระเจ้าโกจง เมื่อยกฐานะราชอาณาจักรโชซ็อนขึ้นเป็นจักรวรรดิ จึงโปรดให้เฉลิมพระราชอิสริยยศย้อนหลังถวายแด่บูรพกษัตริย์และพระอัครมเหสีในรัชกาลก่อน ๆ ขึ้นเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีด้วย ในส่วนของสมเด็จพระราชินีชินด็อกนั้น ถวายพระนามว่า สมเด็จพระจักรพรรดินีชินด็อก โกฮวางฮู (神德高皇后)

พระราชวงศ์[แก้]

  • พระบิดา : คังยุนซ็อง
  • พระมารดา : คังฮูหยิน
  • พระราชสวามี : พระเจ้าแทโจ
  • พระราชโอรสองค์ที่ 1 : องค์ชายมูอัน
  • พระราชโอรสองค์ที่ 2 : องค์ชายอึยอัน


ก่อนหน้า พระนางชินด็อก ถัดไป
สมเด็จพระราชินีซุนบี
(โครยอ)
2leftarrow.png สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
(5 สิงหาคม ค.ศ. 1392 - 15 กันยายน ค.ศ. 1396)
2rightarrow.png สมเด็จพระราชินีช็องอัน