ข้ามไปเนื้อหา

สมเด็จพระเจ้าไทกราเนสมหาราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าไทกราเนสมหาราช
กษัตริย์อาร์มีเนีย
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าไทกราเนสที่ 1
ประสูติ140 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคต55 ปีก่อนคริสตกาล
พระมเหสีพระนางคลีโอพัตราแห่งปอนตัส
ราชวงศ์อาร์ตาเซียด

พระเจ้าไทกราเนสมหาราช (อังกฤษ: Tigranes the Great; อาร์มีเนีย: Տիգրան Մեծ; ภาษากรีก: Τιγράνης ο Μέγας, 140 - 55 ปีก่อนคริสตกาล) กษัตริย์อาร์มีเนียแห่งราชวงศ์อาร์ตาเซียด โดยเป็นพระราชโอรสหรือพระราชนัดดา ในพระเจ้าไทกราเนสที่ 1 ประสูติเมื่อ 140 ปีก่อน ค.ศ. (พ.ศ. 403) มีพระมเหสีคือพระนางคลีโอพัตราแห่งปอนตัส

Tigranes the Great's Empire

ในรัชสมัยของพระองค์ทรงต้องรบกับหลายอาณาจักรเช่น ปาร์เธียนส์ เซลูซิด และสาธารณรัฐโรมัน