สมเด็จพระราชินีมาโมฮาโตแห่งเลโซโท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมเด็จพระราชินีมาโมฮาโต
แห่งเลโซโท

เจ้าหญิงทาบิตา มาเซนเทิล ลีโรโทลี โมเจลา
สมเด็จพระราชินีมาโมฮาโตแห่งเลโซโท
สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรเลโซโท
รัชกาลถัดไปสมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ
ประสูติ28 เมษายน ค.ศ. 1941
สวรรคต6 กันยายน ค.ศ. 2003
พระราชสวามีสมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท
พระราชบุตรสมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 แห่งเลโซโท
เจ้าชายซีอีโซแห่งเลโซโท
เจ้าหญิงคอนสแตนซ์ มาเซเอโซแห่งเลโซโท
ราชวงศ์ราชวงศ์โมเชช

สมเด็จพระราชินีมาโมฮาโต เบเรง ซีอีโซ (อังกฤษ: Queen 'Mamohato Bereng Seeiso) หรือ สมเด็จพระราชินีมาโมฮาโตแห่งเลโซโท (อังกฤษ: Queen Mamohato of Lesotho) (28 เมษายน 1941 – 6 กันยายน 2003) หรือพระนามเดิม เจ้าหญิงทาบิตา มาเซนเทิล ลีโรโทลี โมเจลา (อังกฤษ: Princess Tabita 'Masentle Lerotholi Mojela) เป็นสมเด็จพระราชินีแห่งเลโซโท พระองค์เป็นพระมเหสีในสมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท นอกจากนี้พระองค์ยังเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแห่งเลโซโทถึง 3 วาระด้วยกัน
ครั้งแรก 5 มิถุนายน ค.ศ. 1970 - 5 ธันวาคม ค.ศ. 1970
ครั้งที่ 2 10 มีนาคม ค.ศ. 1990 - 12 ธันวาคม ค.ศ. 1990
ครั้งที่ 3 15 มกราคม ค.ศ. 1996 - 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996

สมเด็จพระราชินีมาโมฮาโต ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระราชาธิบดีโมโชโชที่ 2 แห่งเลโซโท ทรงมีพระราชโอรส-ธิดาด้วยกัน 3 พระองค์ ได้แก่

อ้างอิง[แก้]


ก่อนหน้า สมเด็จพระราชินีมาโมฮาโตแห่งเลโซโท ถัดไป

สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรเลโซโท
ครั้งที่ 1

(ค.ศ. 1960ค.ศ. 1990)
สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ
สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ
สมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรเลโซโท
ครั้งที่ 2

(ค.ศ. 1995 - ค.ศ. 1996)
สมเด็จพระราชินีมาเซเนต โมฮาโต เซเอโซ