ศาสนาในประเทศมาเลเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาสนาในมาเลเซีย (พ.ศ. 2563)[1]
ศาสนา ร้อยละ
อิสลาม
  
63.5%
พุทธ
  
18.7%
คริสต์
  
9.1%
ฮินดู
  
6.1%
ไม่มีศาสนา
  
1.8%
พื้นบ้านจีนและอื่น ๆ
  
0.9%
มัสยิดกัมปงเลาต์ รัฐกลันตัน เป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศที่ยังใช้งานจนถึงปัจจุบัน

ศาสนาในประเทศมาเลเซีย ถือเป็นดินแดนพหุวัฒนธรรมและเป็นชาติที่ประกาศความเลื่อมใสและยอมรับการปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนา จากการสำรวจสำมะโนครัวประชากร พ.ศ. 2553 พบว่าประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 61.3 ศาสนาพุทธร้อยละ 19.8 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 9.2 ศาสนาฮินดู 6.3 ศาสนาพื้นบ้านจีนและศาสนาอื่น ๆ เช่น ความเชื่อประจำเผ่า ศาสนาบาไฮ และความเชื่อพื้นเมืองรวมกันร้อยละ 3.4[2][3] มีประชากรจำนวนไม่มากที่ไม่เชื่อในพระเจ้า รัฐถูกวิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้ไม่เชื่อในพระเจ้า คณะรัฐมนตรีคนบางกล่าวไว้ว่า "เราจะไม่ถูกกฎเกณฑ์ศาสนาอื่น ๆ มาบังคับเราได้ตราบใดที่เราไม่ได้นับถือศาสนานั้น" (the freedom of religion is not the freedom from religion)[4][5]

ประเทศมาเลเซียมีศาสนาอิสลามนิกายซุนนีสำนักชาฟีอีย์เป็นหลัก ส่วนนิกายอื่นโดยเฉพาะนิกายชีอะฮ์จะถูกรัฐบาลจำกัดอย่างเข้มงวด[6][7] รัฐธรรมนูญมาเลเซียระบุว่าเป็นรัฐโลกวิสัยและให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา แต่ในขณะเดียวกันก็ไว้บัญญัติว่าศาสนาอิสลามเป็น "ศาสนาของสหพันธรัฐ" เป็นอัตลักษณ์ของสังคมมาเลเซีย[6][7]

ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนโดยมากนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานและศาสนาพื้นบ้านจีน (รวมถึงลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อ) ขณะที่ชาวมาเลเซียเชื้อสายสยามแถบรัฐทางเหนือนับถือนิกายเถรวาท และชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดียโดยมากนับถือศาสนาฮินดู ส่วนศาสนาคริสต์มีอิทธิพลมากแถบมาเลเซียตะวันออกโดยไม่ยึดติดกับชาติพันธุ์ใด ๆ อย่างไรก็ตามแม้ชาติพันธุ์จะต่างกัน แต่การยอมรับความต่างทางศาสนานั้นมีอยู่ระดับหนึ่ง[8]

ประชากรศาสตร์[แก้]

ประเทศมาเลเซียเป็นแหล่งรวมศาสนาหลักของโลกเอาไว้[9] ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลการสำรวจสำมะโนครัวประชากรรายปี[2][1][10]

ศาสนา 2513 2523 2534 2543 2553 2563
อิสลาม 50.0% 52.9% 58.6% 60.8% 61.3% 63.5%
พุทธ 25.5% 17.3% 18.4% 18.9% 19.8% 18.7%
คริสต์ 5.3% 6.4% 8.1% 9.1% 9.2% 9.1%
ฮินดู 7.4% 7.0% 6.4% 6.2% 6.3% 6.1%
เต๋าและพื้นบ้านจีน 1.3%
ไม่นับถือศาสนา 4.0% 2.1% 1.6% 1.2 0.7% 1.8%
อื่น ๆ 7.7% 14.1% 7.0% 3.8 0.4% 0.9%

ชาวมลายูทุกคนจะต้องนับถือศาสนาอิสลามตามกฎหมาย ขณะที่ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานและศาสนาพื้นบ้านจีน (เช่น ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อ การบูชาบรรพบุรุษ หรือศาสนาเกิดใหม่อื่น ๆ) เป็นส่วนใหญ่[9] จากการสำรวจสำมะโนครัวประชากร พ.ศ. 2553 พบว่า ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 83.6 ศาสนาพื้นบ้านจีนร้อยละ 3.4 และศาสนาคริสต์ร้อยละ 11.1[2] อย่างไรก็ตามจำนวนผู้นับถือศาสนาพุทธและพื้นบ้านจีนอาจจะสูงกว่านี้เพราะชาวจีนส่วนใหญ่นับถือศาสนาทั้งสองปะปนกัน

กลุ่มชนภูมิบุตรที่ไม่ใช่ชาวมลายูนับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ 46.5 นอกนั้นนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 40.4[2] ชนพื้นเมืองหลายเผ่าในมาเลเซียตะวันออกเข้ารีตศาสนาคริสต์มากขึ้น แต่ศาสนาคริสต์เผยแผ่ไปในคาบสมุทรมลายูได้ยากยิ่ง[9]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "Taburan Penduduk dan Ciri-ciri Asas Demografi" (PDF). Jabatan Perangkaan Malaysia. p. 82. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2013. สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2019.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "Taburan Penduduk dan Ciri-ciri Asas Demografi" (PDF). Jabatan Perangkaan Malaysia. p. 82. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2013. สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2013.
  3. "Population Distribution and Basic Demographic Characteristic Report 2010 (Updated: 05/08/2011)". Department of Statistics, Malaysia. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-11-13. สืบค้นเมื่อ 11 March 2017.
  4. "Putrajaya: Freedom of religion does not equal freedom from religion". 2017-11-23. สืบค้นเมื่อ 2018-03-10.
  5. Robert Evans (9 December 2013). "Atheists face death in 13 countries, global discrimination: study". Reuters. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-10-26. สืบค้นเมื่อ 2019-10-24.
  6. 6.0 6.1 Ambiga Sreenevasan (18 July 2007). "PRESS STATEMENT: Malaysia a secular State". The Malaysian Bar. สืบค้นเมื่อ 11 March 2017.
  7. 7.0 7.1 Wu & Hickling, p. 35.
  8. "Racism has poisoned Malaysian politics for far too long". The National (ภาษาอังกฤษ). 26 November 2018. สืบค้นเมื่อ 21 April 2019.
  9. 9.0 9.1 9.2 "Religion". Tourism Malaysia. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 10 เมษายน 2011. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2011.
  10. "TABURAN PENDUDUK MENGIKUT PBT & MUKIM 2010". Department of Statistics, Malaysia. สืบค้นเมื่อ 15 December 2017.