ศาสนาในประเทศมองโกเลีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระสงฆ์แสดงการร่ายรำในเทศกาลสำคัญ

ศาสนาในประเทศมองโกเลีย มีศาสนาสำคัญคือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานและลัทธิเชมันแบบมองโกเลียเพราะเป็นศาสนาหลักที่ชาวมองโกลนับถือ[1] ในอดีตจักรวรรดิมองโกลเคยได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์ (นิกายเนสโตเรียนและโรมันคาทอลิก) และศาสนาอิสลาม กระนั้นศาสนาเหล่านี้กลับไม่มีอำนาจครอบงำรัฐได้เลย ในยุคสาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย (พ.ศ. 2467-2535) ซึ่งเป็นยุคสังคมนิยม ศาสนาทุกศาสนาถูกระงับมิให้คนนับถือ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นแบบรัฐสภา สถาบันศาสนาจึงได้รับการฟื้นฟูกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

จากการสำรวจสำมะโนครัวประชากรเมื่อ พ.ศ. 2553 พบว่าประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 53.2 ไม่นับถือศาสนาร้อยละ 38.4 ศาสนาอิสลามร้อยละ 3 ลัทธิเชมันแบบมองโกเลียร้อยละ 2.9 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 2.2 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.4[2][3] บางแหล่งข้อมูลอ้างว่ามีผู้นับถือลัทธิเชมันแบบมองโกเลียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คิดเป็นร้อยละ 18.6[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. "East & Southeast Asia :: MONGOLIA". CIA The World Factbook.
  2. 2010 Population and Housing Census of Mongolia. Data recorded in Brian J. Grim et al. Yearbook of International Religious Demography 2014. BRILL, 2014. p. 152
  3. "Mongolia - Population and Housing Census 2010 - Main Findings". National Statistical Office of Mongolia. 2010.
  4. Association of Religion Data Archives: Mongolia: Religious Adherents, 2010. Data from the World Christian Database.