ศาสนาในประเทศพม่า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาสนาในพม่า (พ.ศ. 2559)[1]
ศาสนา ร้อยละ
พุทธ
  
89.8%
คริสต์
  
6.3%
อิสลาม
  
2.3%
ความเชื่อชนเผ่า
  
0.8%
ฮินดู
  
0.5%
ไม่มีศาสนา
  
0.1%
อื่น ๆ
  
0.2%
สามเณรรูปหนึ่งในอารามชเวนันดอว์

ศาสนาในประเทศพม่า ถือเป็นประเทศที่มีศาสนาอยู่อย่างหลากหลาย แม้จะไม่มีศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการ แต่รัฐบาลแสดงออกว่าฝักใฝ่ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ซึ่งเป็นศาสนาที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือ[2] จากการสำรวจสำมะโนครัวประชากรของรัฐบาลพม่า พ.ศ. 2557 พบว่าประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 88 เป็นศาสนาหลักในชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศ ได้แก่ ชาวพม่า ชาวยะไข่ ชาวไทใหญ่ ชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง และชาวจีน ชาวพม่านับถือศาสนาพื้นเมืองของตนเองโดยอ้างศาสนาพุทธ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพม่าให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา แต่รัฐบาลพม่าสามารถจำกัดสิทธิศาสนาได้ตามความประสงค์[2] ขณะที่ศาสนาคริสต์มีผู้นับถืออยู่ร้อยละ 6.2 โดยเฉพาะชาวชีน ชาวกะชีน และชาวกะเหรี่ยง ส่วนศาสนาอิสลามมีผู้นับถือร้อยละ 4.3 โดยเฉพาะชาวอินเดียและมลายู และศาสนาฮินดูร้อยละ 0.5 ในกลุ่มชาวอินเดีย[1]

การบูชานะ เป็นเรื่องปรกติในสังคมพม่า สามารถพบศาลนะได้ทั่วไปในพม่า ไม่ว่าจะเป็นศาลที่บูชานะเพียงอย่างเดียวหรือศาลนะที่อิงศาสนาพุทธ ทั้งนี้ความเชื่อเรื่องนะถูกผูกผสานเข้ากับศาสนาพุทธแบบพม่า

ศาสนาพุทธมีอิทธิพลมากในประเทศพม่า ชาวพม่าที่นับถือศาสนาฮินดูจำนวนไม่น้อยบูชาพระพุทธรูปและรับอิทธิพลจากศาสนาพุทธอย่างสูง[3][4]

ประชากรศาสตร์[แก้]

ศาสนา 2516[1] 2526[1] 2557[1] 2559[1]
พุทธ 88.8% 89.4% 87.9% 89.8%
คริสต์ 4.6% 4.9% 6.2% 6.3%
อิสลาม 3.9% 3.9% 4.3% 2.3%
ฮินดู 0.4% 0.5% 0.5% 0.5%
ความเชื่อชนเผ่า 2.2% 1.2% 0.8% 0.8%
อื่น ๆ 0.1% 0.1% 0.2% 0.2%
ไม่มีศาสนา 0.1% 0.1%

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population MYANMAR (July 2016). The 2014 Myanmar Population and Housing Census Census Report Volume 2-C. Department of Population Ministry of Labour, Immigration and Population MYANMAR. pp. 12–15.
  2. 2.0 2.1 "2008 Human Rights Report: Burma". State.gov. 25 February 2009. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 26 February 2009. สืบค้นเมื่อ 29 May 2015.
  3. Natarajan, Swaminathan (6 March 2014). "Myanmar's Tamils seek to protect their identity". สืบค้นเมื่อ 21 August 2018 – โดยทาง www.bbc.com.
  4. Han, Thi Ri. "Myanmar's Hindu community looks west". สืบค้นเมื่อ 21 August 2018.