มาเลเซียตะวันออก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่แสดงที่ตั้งของมาเลเซียตะวันออก

มาเลเซียตะวันออก (มลายู: Malaysia Timur) เป็นภูมิภาคหนึ่งของมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะบอร์เนียว มีชายแดนติดต่อกับอินโดนีเซียและบรูไน และมีทะเลจีนใต้กั้นอยู่ระหว่างมาเลเซียตะวันออกและมาเลเซียตะวันตก มาเลเซียตะวันออกเป็นที่ตั้งของรัฐและดินแดนสหพันธ์ 3 แห่ง ได้แก่ รัฐซาบะฮ์ รัฐซาราวัก และดินแดนสหพันธ์ลาบวน