ศาสนาอิสลามในประเทศมาเลเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาสนาอิสลามในประเทศมาเลเซีย[1]

  ซุนนี (75%)
  ไม่มีนิกาย (18%)
  กลุ่มอื่น ๆ (ชีอะฮ์, กุรอานิซึม, อิบาดี, วัฒนธรรม เป็นต้น) (7%)
มัสยิดปูตราที่ปูตราจายา

ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด ใน ค.ศ. 2013 มีผู้นับถือประมาณ 19.5 ล้านคน หรือ 61.3% ของประชากร[2]

ศาสนาอิสลามในประเทศมาเลเซีย นับถือตามสำนักชาฟิอีของเทววิทยาและนิติศาสตร์แบบซุนนี ในขณะที่รัฐธรรมนูญมาเลเซียระบุว่า เป็นรัฐฆราวาส[3][4] ศาสนาอิสลามในบริเวณนี้มาจากพ่อค้าที่มาจากอาระเบีย, จีน และอนุทวีปอินเดีย แล้วเริ่มหนักแน่นในศตวรรษที่ 15 ในรัฐธรรมนูญมาเลเซีย ศาสนาอิสลามมีสถานะเป็น "ศาสนาแห่งสหพันธรัฐ" อย่างไรก็ตาม ศาสนาอื่นยังคงทำพิธีของตนเองได้ตามปกติ[3][4] รายงานจากสำนักวิจัยพิว มุสลิมในประเทศมาเลเซีย 18% เป็นมุสลิมที่ไม่มีนิกาย (non-denominational Muslims) ในขณะที่ 7% นับถือสาขาขนาดเล็ก (อิบาดี, กุรอานิซึม ฯลฯ)[1]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]