ภูมิบุตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภูมิปุตรา หรือ ภูมิบุตรา (มลายู: Bumiputra, Bumiputra บูมีปูเตอรา; ยาวี: بوميڤوترا; แปลว่า "ลูกของแผ่นดิน") หมายถึงชาวมลายูดั้งเดิม อันรวมถึงชาวโอรังอัสลี (Orang Asli)​ ซึ่งเป็นชาวเผ่าดั้งเดิมของคาบสมุทรมลายูและชนพื้นเมืองของรัฐซาบะฮ์และซาราวะก์ ทั้งนี้ในปัจจุบัน "ภูมิบุตร" ยังรวมถึงชาวมาเลเซียซึ่งอพยพมาจากอินโดนีเซีย (เรียกว่า ปรีบูมี), ชาวมาเลเซียเชื้อสายสยาม, ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาอิสลาม, ชาวจีนช่องแคบ (กลุ่มลูกครึ่งมลายู-จีน), ชาวเขมร และชาวคริสตัง (กลุ่มคริสตังลูกครึ่งมลายู-โปรตุเกส)[1] แต่ไม่รวมถึงชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนหรืออินเดียที่มีจำนวนมากในประเทศ

ชาวมาเลเซียภูมิบุตรจะได้รับความช่วยเหลือพิเศษทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติตาม "นโยบายเศรษฐกิจใหม่" หรือ New Economic Policy (NEP) ซึ่งได้เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2513

อ้างอิง[แก้]