ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นใบอนุญาตให้สามารถประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ตามสาขาที่เรียนมา โดยผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องมีคุณสมบัติตามที่องค์กรออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกำหนดไว้ ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะไม่สามารถประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ได้ ถ้าฝ่าฝืนจะมีโทษตามที่องค์กรวิชาชีพแต่ล่ะองค์กรกำหนดไว้

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศไทย[แก้]

ปัจจุบัน มีวิชาชีพที่ต้องมีใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพ ดังนี้

อ้างอิง[แก้]

 1. กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
 2. แพทยสภา
 3. ทันตแพทยสภา
 4. สัตวแพทยสภา
 5. สภาเภสัชกรรม
 6. สภาการพยาบาล
 7. สภาการแพทย์แผนไทย
 8. สภาเทคนิคการแพทย์
 9. สภากายภาพบำบัด
 10. สภาการสาธารณสุขชุมชน
 11. สภาทนายความ
 12. สภาวิศวกร
 13. สภาสถาปนิก
 14. "คุรุสภา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-08-13. สืบค้นเมื่อ 2006-08-13.
 15. สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 16. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 17. "สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-29. สืบค้นเมื่อ 2022-08-29.