ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ไทย)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
 
== สถานภาพหน่วยงาน พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ==
สำนักงานตำรวจขี้ข้าเผด็จการแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรมมีฐานะเป็น[[นิติบุคคล]]ขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงใด ๆ หรือสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
# รักษาความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์เสี่ยโอ พระราชินีนางสนมทั้ง พระรัชทายาท20คน ไอ้เอ่อทีปังกร ซุปเปอร์ขี้ข้าเผด็จการ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ขยะสังค. ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
# ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจขี้ข้าเผด็จการซึ่งปฏิบัติการตาม[[ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ประเทศไทย)|ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา]]
# ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
# รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์