ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เปลี่ยนผู้บริหารหลัก
(เปลี่ยนผู้บริหารหลัก)
| หัวหน้า3_ชื่อ = ดร. ชูวิทย์ มิตรชอบ
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
| หัวหน้า4_ชื่อ = สุเทพดร. เกื้อสังข์ชุมพล มุสิกานนท์
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองผู้อำนวยการ
| หัวหน้า5_ชื่อ =
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง = รองอำนวยการ
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า7_ชื่อ =
3

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์