ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังสือซามูเอล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''หนังสือซามูเอล ฉบับที่ 2''' มีทั้งหมด 24 บท
 
หนังสือซามูเอลตั้งชื่อตาม[[ปุโรหิต]]และ[[ผู้เผยพระวจนะ]]ที่มีชื่อเสียงของอิสราเอลในยุคนั้น ไม่ทราบผู้แต่ง แต่เชื่อกันในวัฒนธรรมชาวยิวว่า แต่งโดย ซามูเอล เอง (หรือโดยการริเริ่มของซามูเอล) และแต่งเพิ่มเติมโดย [[กาด (ผู้เผยพระวจนะ)|กาด]] และ [[นาธาน (ผู้เผยพระวจนะ)|นาธาน]] <ref>{{bibleverse|1|Chronicles|29:29|9}}</ref>
 
แต่นักวิชาการสมัยใหม่ลงความเห็นกันว่า ประวัติศาสตร์ในช่วงเฉลยพระธรรมบัญญัติทั้งหมด แต่งและรวบรวมขึ้นในช่วงทศวรรษ 630–540 ปีก่อนคริสตกาล จากบทความหลากหลายในหลายยุคสมัย {{sfn|Knight|1995|p=62}}{{sfn|Jones|2001|p=197}}
 
เนื้อหาของหนังสือทั้งสองฉบับกล่าวถึง พงศาวดารของอิสราเอล ในช่วงชีวิตของ ผู้เผยพระวจนะ[[ซามูเอล]], กษัตริย์[[ซาอูล]] (เป็นกษัตริย์องค์แรกของชนชาติอิสราเอล) และ กษัตริย์[[ดาวิด]] (กษัตริย์องค์ที่สองของชนชาติอิสราเอล และเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของกลุ่มศาสนายูดาห์) ในมุมมองของบรรดาผู้เผยพระวจนะ {{sfn|Gordon|1986|p=18}}
รวมถึง กษัตริย์[[ซาอูล]] (เป็นกษัตริย์องค์แรกของชนชาติอิสราเอล) และ กษัตริย์[[ดาวิด]] (กษัตริย์องค์ที่สองของชนชาติอิสราเอล และเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของกลุ่มศาสนายูดาห์) ในมุมมองของซามูเอลและบรรดาผู้เผยพระวจนะ {{sfn|Gordon|1986|p=18}}
 
ประกอบด้วยเนื้อหาตั้งแต่ ความเป็นมาของซามูเอลและ 2 กษัตริย์, ประวัติศาสตร์สำคัญต่างๆ จนถึง มรณกรรมและของซามูเอล การสิ้นพระชนม์ ของท่านกษัตริย์ซาอูล, เหตุการณ์สำคัญในรัชกาลกษัตริย์ดาวิด และทั้งสองพระองค์ [[ซาโลมอน]]ประสูติ
 
== เนื้อหาโดยสังเขป ==
สามารถแบ่งเนื้อหา '''หนังสือซามูเอลฉบับที่หนึ่ง''' เป็น 6 ช่วงสำคัญ และ '''หนังสือซามูเอลฉบับที่สอง''' เป็น 3 ส่วนสำคัญ
หนังสือซามูเอลทั้ง 2 ฉบับ สามารถแบ่งเนื้อหาเป็น 9 ช่วงสำคัญ
 
=== ฉบับที่หนึ่ง ===
;กำเนิดซามูเอล และการทรงเรียกของซามูเอล
ในยุคที่ '''เอลีอาซาร์''' เป็น[[ปุโรหิต]]และผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า บุตรชายของท่านได้กระทำผิดต่อพระเจ้าว่าด้วยเครื่องถวายบูชา เป็นเหตุให้พระเจ้าไม่อวยพระพรแก่ครอบครัวของเอลีอาซาร์
 
ในช่วงไล่เลี่ยกัน มารดาของ[[ซามูเอล]]'''นางฮันนาห์''' ซึ่งเป็นหมัน ได้มาอธิษฐานอ้อนวอนกราบทูลพระเจ้าให้เบิกครรภ์ให้แก่นาง โดยนางได้บนบานต่อพระเจ้าว่า จะถวายบุตรชายให้เป็นผู้รับใช้ในพระวิหารของพระเจ้า ดังนั้น เมื่อสมปรารถนา นางตั้งชื่อบุตรชายว่า '''ซามูเอล''' และถวายซามูเอลให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้า
 
และพระองค์จึงทรงเรียก '''ซามูเอล''' ให้ทำหน้าที่เป็น[[ปุโรหิต]] และ[[ผู้เผยพระวจนะ]] แทนที่เอลีอาซาร์
 
;การแต่งตั้งกษัตริย์ซาอูล
เมื่อซามูเอลเป็นปุโรหิตและผู้เผยพระวจนะของพระเจ้านั้น ประเทศรอบข้างอิสราเอลต่างมีกษัตริย์ทำหน้าที่ปกครองประเทศ มีเพียงอิสราเอลที่ไม่มีกษัตริย์ แต่มีปุโรหิตเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลประชากรตามที่พระเจ้าทรงบัญชา
 
อิสราเอลได้เรียกร้องให้ซามูเอลแต่งตั้งกษัตริย์ให้ตน ซึ่งถือว่าเป็นการกระด้างกระเดื่องต่อพระเจ้า แต่พระเจ้าก็ทรงอนุญาตให้อิสราเอลแต่งตั้งกษัตริย์ได้ โดยพิจารณาจากบุตรชายหัวปีของตระกูล ตามลำดับพงศ์พันธุ์ของอิสราเอล '''ซาอูล''' ได้รับการแต่งตั้งด้วยว่ามีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ และเป็นนักรบ ซาอูลจึงได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของอิสราเอล
แต่โดยพระเจ้า ดาวิดสามารถเข้าถึงกษัตริย์ซาอูล แต่กลับไว้ชีวิตและปรับความเข้าใจแล้วต่างยกกำลังกลับทั้ง 2 ครั้งนั้น
 
ในช่วงนั้น ผู้เผยพระวจนะ ซามูเอล เสียชีวิตถึงแก่กรรมด้วยชราภาพ
 
ต่อมากษัตริย์ซาอูลกลับถูกกองทัพฟีลิสเตียล้อม บาดเจ็บสาหัสด้วยธนู กษัตริย์ซาอูลปลงพระชนม์ พระโอรสและทหารติดตามก็ปลงพระชนม์และฆ่าตัวตายตาม
เมื่อดาวิดทราบข่าวก็เสียใจอาลัย
 
เมื่อสิ้นกษัตริย์แล้ว ประชาชนอิสราเอลได้ทูลเชิญดาวิดขึ้นครองราชย์
 
=== ฉบับที่สอง ===
;การเถลิงราชย์ของกษัตริย์ดาวิด
* กษัตริย์ดาวิดสถาปนาเยรูซาเล็ม
* การอัญเชิญหีบพันธสัญญา
* ทรงสะสางในเมือง
 
* อัมโมนและซีเรียขนาบ
* ดาวิดสำนึกบาป
* [[ซาโลมอน]]เกิดประสูติ
* อับซาโลมฆ่าอัมโนน หนีไปจนกลับมา
* กษัตริย์ดาวิดหนีจากอับซาโลมก่อกบฎ จนกลับเข้าเมือง เชบากบฎนำอิสราเอลออกมา
 
;ปกิณกะเหตุการณ์ ไม่เรียงลำดับ
* กันดารอาหารสามปี
* บทเพลงของกษัตริย์ดาวิด
* พระดำรัสสุดท้าย
* รายชื่อวีรชน
* โรคระบาดจากความหยิ่ง
* กษัตริย์ดาวิดซื้อที่สร้างแท่นบูชา
 
== หนังสือซามูเอลในแง่มุมทางเทววิทยา ==
แม้โดยเนื้อหาของหนังสือซามูเอลเป็นประวัติศาสตร์ของอิสราเอล แต่ได้แฝงไว้ซึ่งหลักคิดที่สำคัญในแง่มุมทางเทววิทยาหลายประการ เช่น
* การเชื่อฟังพระเจ้าจะได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่ - เปรียบเทียบจาก ทรงเลือกกษัตริย์ โดยเปรียบเทียบระหว่าง ซาอูล และ ดาวิด เป็นการเพื่อแฝงความคิดคำสอนให้เห็นว่า หากพระเจ้าทรงอยู่ด้วย แม้ความสามารถทางกายภาพที่ด้อยกว่า ก็มิได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด
หากเชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าจะทรงสถิตย์ด้วย ทำให้แม้ความสามารถทางกายภาพที่ด้อยกว่า ก็มิได้เป็นอุปสรรคแม้ใหญ่โตเพียงใด
* ความยำเกรงพระเจ้า กษัตริย์ดาวิดเป็นบุคคลที่พระคัมภีร์หลาย ๆ ตอนได้ยกย่องในด้านความยำเกรงพระเจ้า และความถ่อมพระทัยของพระองค์เป็นอย่างมาก อิสราเอลในยุคของพระองค์ไม่ได้รุ่งเรืองที่สุด แต่กลับได้รับการยกย่องให้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอล
* การให้อภัย ในหนังสือซามูเอลจะแสดงให้เห็นถึงจิตใจและความซื่อตรงมั่นคง - ของกษัตริย์ดาวิด ที่ไม่เคยถือโทษโกรธกษัตริย์ซาอูลเลย แม้จะโดยกษัตริย์ซาอูลถูกปองร้ายครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดเวลา
ทำให้พระองค์ได้รับการสนับสนุนขึ้นเป็นกษัตริย์โดยชอบธรรม
* ความยำเกรงพระเจ้าเป็นแบบอย่าง - กษัตริย์ดาวิดเป็นบุคคลที่พระคัมภีร์หลายตอนได้ยกย่องในด้านความยำเกรงพระเจ้า และความถ่อมพระทัยของพระองค์เป็นอย่างมาก อิสราเอลในยุคของพระองค์ไม่ได้รุ่งเรืองที่สุด แต่กลับได้รับการยกย่องให้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอล
แม้อิสราเอลในยุคของพระองค์ไม่ได้รุ่งเรืองที่สุด แต่กลับได้รับการยกย่องให้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอล
(อิทธิพลในเวลาต่อมา วัฒนธรรมของชาวคริสต์เชื่อว่า พระเยซู ประสูติในวงศ์วานทายาทของ กษัตริย์ดาวิด)
 
== อ้างอิง ==
3,532

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์