ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุกรมวิธาน"

* แต่ละชั้น สามารถแบ่งย่อยได้เป็นหลายอันดับ
* แต่ละอันดับ สามารถแบ่งย่อยได้เป็นหลายวงศ์
* แต่ละวงศ์ สามารถแบ่งย่อยได้เป็น หลายวงศ์ย่อย, หลายสกุล
* แต่ละสกุล สามารถแบ่งย่อยได้เป็นหลายสปีชีส์หรือชนิด
 
11,697

การแก้ไข