ราเมือก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราเมือก
Aethalium of a slime mold (Fuligo septica)
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
โดเมน: Eukaryota
อาณาจักร: Amoebozoa
ไฟลัม: Mycetozoa
Classes and orders
  • Protostelia
  • Myxogastria
  • Dictyostelia

ราเมือก (slime mold) เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายทั้งอะมีบาและรา บางช่วงชีวิตมีลักษณะคล้ายอะมีบา ไม่มีผนังเซลล์ เติบโตบนเศษซากใบไม้และเคลื่อนที่ไปคล้ายอะมีบา ไซโตพลาสซึมจะแผ่ไปบนพื้นผิว และมีนิวเคลียสที่เป็นดิพลอยด์จำนวนมากซึ่งต่างจากเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เรียกโครงสร้างนี้ว่าพลาสโมเดียม (plasmodium) มักมีสีเหลืองหรือสีส้ม ในสภาพที่แห้งหรือขาดอาหาร พลาสโมเดียมจะสร้างฟรุตติ้งบอดีเพื่อสร้างสปอร์ ซึ่งเป็นระยะสืบพันธุ์และเป็นระยะพัก สร้างสปอร์คล้ายกับสปอร์ของรา เรียกว่าฟรุตติ้งบอดี (fruiting body) มีผนังสปอร์ที่แข็งแกร่งเหมือนกัน สปอร์นี้เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะงอกเป็นพลาสโมเดียมอันใหม่


- -