สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
โดเมน: แบคทีเรีย (Bacteria)
อาณาจักร: ยูแบคทีเรีย (Eubacteria)
ไฟลัม: Cyanobacteria
อันดับ

การจัดจำแนกในกลุ่มนี้ อยู่ในช่วงการปรับปรุง โปรดดู [1]

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (blue-green algae หรือ cyanobacteria) จัดอยู่ใน Divisoin Cyanophyta ผู้เชี่ยวชาญทางแบคทีเรียจะเรียกว่า cyanobacteria หรือ Blue-Green และนำเอาไปจัดไว้ใน Class Schizomycophyta ซึ่งเป็นกลุ่มของแบคทีเรียทั่วๆไป ทั้งนี้เพราะสาหร่ายชนิดนี้มีโครงสร้างของนิวเคลียสคล้ายคลึงกับนิวเคลียสของแบคทีเรีย และบางชนิดยังมีคุณสมบัติตรึงไนโตรเจนในอากาศได้ นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติทางชีวเคมีคล้ายแบคทีเรียด้วย แต่อย่างไรก็ตามนักสาหร่ายวิทยาก็ยังจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตพวกนี้ออกมาจากแบคทีเรีย เพราะสาหร่ายชนิดนี้มีคลอโรฟิลล์เอ และมีการปล่อยออกซิเจนออกสู่สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งไม่พบในแบคทีเรีย