ชีววิทยามนุษย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ชีววิทยามนุษย์ (อังกฤษ: Human biology) เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นชีววิทยา, มานุษยชีววิทยา และแพทยศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่มนุษย์ มีความเกี่ยวข้องกับชีววิทยาของไพรเมตและสาขาอื่น ๆ อีกมาก

การวิจัยทางชีววิทยามนุษย์เกี่ยวข้องกับ

  • ความแปรผันทางพันธุกรรม (Genetic variation) ระหว่างประชากรมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
  • ความแปรผันทางชีววิทยา (Biological variation) ที่สัมพันธ์กับสภาพอากาศและปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอื่น ๆ
  • การประเมินความเสี่ยงของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อในประชากร
  • การเจริญเติบโตของมนุษย์
  • ชีวประชากรศาสตร์ (Biodemography)

เนื่องจากขอบเขตของวิชานี้ยังไม่แน่ชัด ชีววิทยามนุษย์แตกต่างจากการวิจัยทางการแพทย์ทั่วไปในแง่ที่เน้นไปยังมุมมองต่อสุขภาพในระดับประชากร และเป็นสากล และเน้นที่วิวัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัว และพันธุศาสตร์ประชากรมากกว่าการวินิจฉัยเป็นรายบุคคล

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]