เขต (ชีววิทยา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ต้นไม้แสดงการจำแนกตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์ตามข้อมูลอาร์อาร์เอ็นเอ (rRNA) แสดงการแยกระหว่างแบคทีเรีย อาร์เคีย และยูแคริโอต

เขต (อังกฤษ: domain) ในทางชีววิทยา (คำอื่นที่มีความหมายเดียวกัน คือ superregnum หรือ superkingdom หรือ empire) เป็นการจัดกลุ่มระดับบนสุด ของการจำแนกสิ่งมีชีวิตในทางวิทยาศาสตร์ คือเหนือกว่าอาณาจักร (kingdom)