เห็ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เห็ดต่าง ๆ

เห็ด จัดเป็นสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรเห็ดรา จัดเป็นราชั้นสูง เป็นส่วนสร้างสปอร์ ลักษณะเป็นเนื้อของเห็ดรา ตรงแบบอยู่เหนือพื้นดินหรือบนแหล่งอาหารของมัน คำว่า "เห็ด" มักใช้กับเห็ดราบะซิดิโอไมโคตาและอะการิโคไมซีทีส ซึ่งมีก้าน (stipe) หมวก (pileus) และครีบ (lamellae, เอก. lamella) หรือรูด้านใต้หมวก รูหรือครีบเหล่านี้สร้างสปอร์เห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ช่วยให้เห็ดแพร่ทั่วพื้นหรือพื้นผิวที่มันอยู่

เห็ดขยายพันธุ์ด้วยสปอร์ (spore) โดยการปล่อยสปอร์ลอยไปตามลม เมื่อสปอร์ตกในที่เหมาะสมก็จะงอกเป็นกลุ่มใยรา (mycelium) ต่อมาก็เกิดเป็นดอกเห็ด [1] การแบ่งแยกชนิดของเห็ดโดยหลักสามารถแบ่งได้ตามลักษณะรูปร่าง เช่น ลักษณะหมวก สีหมวก ครีบ ก้าน และสีของสปอร์ เป็นต้น

ปัจจุบันมีการจำแนกเห็ดออกเป็นชนิดต่าง ๆ แล้วราว 30,000 ชนิด เป็นเห็ดพิษหรือเห็ดเมาที่เมื่อรับประทานไปแล้วจะเกิดเป็นพิษอันตรายต่อร่างกายประมาณ 300 ชนิด และมี 3 ชนิดที่รับประทานเข้าไปแล้วมีพิษร้ายแรงทำให้เสียชีวิตได้ทันที 3 ชนิด [2]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.simuang.ac.th/vichakhan/somchai/content_2.html
  2. หน้า 9 ทัศนะ, เห็ดป่าหน้าฝน...ควรระวัง มิฉะนั้นถึงตาย !. "บทความพิเศษ" โดย มนตรี บุญจรัส. กรุงเทพธุรกิจปีที่ 29 ฉบับที่ 10156: วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]