เผ่า (ชีววิทยา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
The various levels of the scientific classification system.สปีชีส์สกุลวงศ์อันดับชั้นไฟลัมส่วนอาณาจักรโดเมนชีวิต
The various levels of the scientific classification system.

แปดลำดับขั้นสำคัญ ๆ ของการจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์  ตามแผนภาพไม่ได้แสดงลำดับขั้นที่อยู่อื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างนี้

เผ่า (อังกฤษ: tribe, ละติน: tribus) เป็นขั้นอนุกรมวิธานที่อยู่สูงกว่าขั้นสกุล และอยู่ต่ำกว่าขั้นวงศ์และวงศ์ย่อย[1][2] บางครั้งอาจจำแนกได้อีกเป็นขั้นเผ่าย่อย (subtribe)

เผ่าเป็นลำดับการจำแนกที่ไม่ใช่ลำดับการจำแนกหลัก จะนิยมนำมาใช้ในการแบ่งวงศ์ขนาดใหญ่ โดยจะแบ่งเป็นวงศ์ย่อยก่อน และหากวงศ์ย่อยยังมีขนาดใหญ่จึงจะแบ่งออกเป็นเผ่า ชื่อของเผ่าใช้ภาษาละตินและลงปัจจัย -eae สำหรับพืช โครมาลวีโอลาตา ฟังไจ และแบคทีเรีย ส่วนอาณาจักรสัตว์ ลงปัจจัย -ini เช่น ตระกูลย่อยของส้ม (Aurantioideae) แบ่งออกเป็น 2 เผ่า คือ Citreae และ Clauseneae

อ้างอิง[แก้]

  1. McNeill, J.; Barrie, F.R.; Buck, W.R.; Demoulin, V.; Greuter, W.; Hawksworth, D.L.; Herendeen, P.S.; Knapp, S.; Marhold, K.; Prado, J.; Prud'homme Van Reine, W.F.; Smith, G.F.; Wiersema, J.H.; Turland, N.J. (2012), International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code) adopted by the Eighteenth International Botanical Congress Melbourne, Australia, July 2011, vol. Regnum Vegetabile 154, A.R.G. Gantner Verlag KG, ISBN 978-3-87429-425-6, คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-11-04, สืบค้นเมื่อ 2020-04-22 Article 4
  2. International Commission on Zoological Nomenclature (1999). International Code of Zoological Nomenclature (Fourth ed.). International Trust for Zoological Nomenclature, XXIX. pp. 306.