ชีววิทยาทางทะเล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ชีววิทยาทางทะเล เป็นวิชาซึ่งว่าด้วยความชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตซึ่งอยู่ในทะเล ทั้งนี้จากปัจจัยทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพความเข้มข้นของสารละลายที่สูง คลื่นลมที่รุนแรง กระแสน้ำ น้ำขึ้น-น้ำลง