ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| type_of_place = พระอารามหลวงชั้นเอก <br/>ชนิดราชวรมหาวิหาร<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/A/284.PDF ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง], เล่ม 32, ตอน 0 ก, 3 ตุลาคม พ.ศ. 2458, หน้า 289</ref>
| branch = [[เถรวาท]] [[มหานิกาย]]
| abbot =
| abbot = [[พระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุญฺโญ)]]
| special_things = วัดประจำรัชกาลที่ 2
| principal_buddha = [[พระพุทธธรรมมิศราชโลกธาตุดิลก]]
เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังที่ประทับนั้น ทรงเอา[[ป้อมวิชัยประสิทธิ์]]ข้างฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งตัวพระราชวัง แล้วขยายเขตพระราชฐานจนวัดแจ้งเป็นวัดภายในพระราชวัง เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์สมัยอยุธยา และเป็นที่ประดิษฐาน[[พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร]]ที่อัญเชิญมาจาก[[เวียงจันทน์]]ใน [[พ.ศ. 2322]] ก่อนที่จะย้ายมาประดิษฐานที่[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]ในปี [[พ.ศ. 2327]]
 
ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช]] สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิม และได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดแจ้งใหม่ทั้งวัด แต่ยังไม่ทันสำเร็จก็สิ้นรัชกาลที่ 1 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดแจ้งต่อมา และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอรุณราชธาราม” ต่อมามีพระราชดำริที่จะเสริมสร้าง[[พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร|พระปรางค์หน้าวัด]]ให้สูงขึ้น แต่สิ้นรัชกาลเสียก่อน จนถึงรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้เสริมพระปรางค์ขึ้นและให้ยืมมงกุฎที่หล่อสำหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่จะเป็นพระประธานวัดนางนองมาติดต่อบนยอดนภศูล ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชธารามหลายรายการ และให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถด้วย เมื่อการปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นลง พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม” ปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ[[พระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุญฺโญ)]] (สกุลเดิม ปัญจมะวัต))<ref>[http://touronthai.com/gallery/placeview.php?place_id=18003002 เกี่ยวกับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร]</ref>
 
== ลำดับเจ้าอาวาส ==
55,369

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์