พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระครูบรรณสารโกวิท

(แป สุปญฺโญ)
พระครูบรรณสารโกวิท(หลวงพ่อแป).jpg
ส่วนบุคคล
เกิด18 ตุลาคม พ.ศ. 2461 (88ปี 3 เดือน 4วัน ปี)
เสียชีวิต22 มกราคม พ.ศ. 2550
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก,พธ.ม.กิตติมศักดิ์(จริยศึกษา)
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดกลางสุรินทร์ สุรินทร์
อุปสมบท7 พฤษภาคม พ.ศ. 2481
พรรษา68 พรรษา
ตำแหน่งอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์-กิ่งอำเภอเขวาสินทร์,อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์-กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์

พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ) [1][2]อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์-กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์,อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์-กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์

ชาติภูมิ[แก้]

 • นามเดิม แป นามสกุล ทรงงาม
 • เกิดเมื่อ วันเสาร์ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2461 ตรงกับ วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย ณ บ้านนาเสือก ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • บิดาชื่อ นายตู๊จ นามสกุล ทรงงาม
 • มารดาชื่อ นางแจด นามสกุล ทรงงาม

บรรพชาและอุปสมบท[แก้]

โดยมี พระครูธรรมรสสุนทร (คง) วัดจุมพลสุทธาวาส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการคืน สิริจนฺโท วัดนาสาม ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระเกียรติ พิมฺโพ ดำรงสมณศักดิ์สุดท้ายที่ พระครูธรรมกิจวิธาน (เกียรติ พิมฺโพ) วัดนาสาม ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “สุปญฺโญ”

วิทยฐานะ/การศึกษา[แก้]

แผนกธรรม
สายสามัญ

งานปกครอง[แก้]

งานการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2485 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดนาสาม ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2487 เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง
 • พ.ศ. 2497 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม วัดจุมพลสุทธาวาส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2512 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2531 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสุรินทร์
 • พ.ศ. 2532 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดประทุมเฆม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2539 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • พ.ศ. 2539 เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตแทนผู้จัดการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ เนื่องจากพระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท) ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา วัดกลางสุรินทร์ ได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

งานสาธารณูปการ[แก้]

 • พ.ศ. 2521 ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ ให้จ้ดสร้างอาคารเรียนปริยัติธรรม 1 หลัง 3 ชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตร ยาว 43 เมตร มูลค่า 2,200,800 บาท
 • พ.ศ. 2523 ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ ให้จ้ดสร้างศาลาเอนกประสงค์ 1 หลังอาคาร 3 ชั้นลักษณะทรงไทย ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 12 เมตร ยาว 26 เมตร มูลค่า 1,220,000 บาท
 • พ.ศ. 2539-2541 เป็นประธานจัดทำโครงการระบายพระภิกษุและสามเณรออกจากวัดกลางสุรินทร์ซึ่งมีสถานที่คับแคบ แต่มีพระภิกษุและสามเณรพำนักอาศัยจำนวนมาก เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรไดัเดินทางมาศึกษาที่โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา )ณ วัดกลางสุรินทร์เหมือนเดิมและสะดวกในการเดินเท้ามาเรียน โครงการนี้เลือกเอาวัดคุ้มเหนือ (เทพสุรินทร์) ซึ่งอยู่ห่างจากวัดกลางสุรินทร์ประมาณ 400 เมตร โดยการยินยอมของเจ้าอาวาสวัดคุ้มเหนือ (เทพสุรินทร์) ให้ดำเนินตามโครงการ และ วิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ซื้อดินถมบริเวณวัดจำนวน 3 ไร่ ค่าดินที่ใช้ถมราคาพิเศษไร่ล่ะ 2,500 บาท สิ้นค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 7,500 บาท ปรับพื้นบริเวณให้เรียบและปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ รวมเป็นเงิน 200,000 บาท สร้างอาคารพระปริยัติธรรม 1 หลัง กว้าง 6 เมตร ยาว 18 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ห้องเรียน เทพื้นคอนกรีต ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 180,000 บาท เป็นต้น

รางวัลเชิดชูเกียรติคุณ[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

มรณภาพ[แก้]

พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ) ได้มรณภาพลงอย่างสงบภายในกุฎิ ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2550 เวลา 05.30 น. มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2551 ณ เมรุชั่วคราว วัดนาสาม ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

อ้างอิง[แก้]

 1. หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ)อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์-กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ พิมพ์ที่ หจก. สุรินทร์การพิมพ์ (1992) ปี พ.ศ. 2551
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/107/2944.PDF
 3. | ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑๐๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐ หน้าที่ ๒๙๖๔ พระสมุห์แป วัดจุมพลสุทธาวาส จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูบรรณสารโกวิท
 • หนังสือกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด คณะศิษยานุศิษย์ จัดพิมพ์เป็นมุทิตาสักการะ แด่ พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ)เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์-กิ่งอำเภอเขวาสินทร์ และเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ ในงานสมโภชสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ พิมพ์ที่:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2542 จำนวน 2,000 เล่ม
 • หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ)อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์-เขวาสินทร์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ พิมพ์ที่ หจก. สุรินทร์การพิมพ์ (1992) ปี พ.ศ. 2551
 • http://www.g-pra.com/auctionc/view.php?aid=4750910


ก่อนหน้า พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ) ถัดไป
พระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท) 2leftarrow.png เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์
2rightarrow.png พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน)
พระครูสิทธิการโกศล (เทพ นนฺโท) 2leftarrow.png เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ - กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
(พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2543)
2rightarrow.png พระครูปัญญาวุฒิสุนทร (คุน ปญฺญาวุฑฺโฒ)
ไม่ทราบชื่อ 2leftarrow.png ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ - กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
2rightarrow.png พระครูปัญญาวุฒิสุนทร (คุน ปญฺญาวุฑฺโฒ)