ข้ามไปเนื้อหา

พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระครูปริยัติกิจธำรง

(สมหวัง อคฺคเสโน)
ชื่ออื่นพระมหาสมหวัง ป.ธ.4
ส่วนบุคคล
เกิด14 ตุลาคม พ.ศ. 2506 (60 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก
ป.ธ.4
พธ.บ.(การบริหารการศึกษา)
ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดกลางสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
อุปสมบท4 มีนาคม พ.ศ. 2528
พรรษา39
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ และ รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์,เป็นประธานสำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต 11 สังกัดสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) [1] เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะจังหวัด,ดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์, รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์[2] ฝ่ายมหานิกาย,ประธานสำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต 11 ประกอบด้วย 5 จังหวัด นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กองการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ชาติภูมิ[แก้]

พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน)[3] นามเดิมชื่อ สมหวัง นามสกุล วิ่งรัมย์ เกิดเมื่อวันที่14 ตุลาคม พ.ศ. 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านโคกจ๊ะ หมู่ที่8 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ภาพที่ระลึกพระครูปริยัติกิจธำรง (หลวงพ่อพระมหาสมหวัง อคฺคเสโน) ป.ธ.4 รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

อุปสมบท[แก้]

วุฒิการศึกษา/วิทยฐานะ[แก้]

แผนกนักธรรม-บาลี

แผนกสามัญศึกษา

งานด้านการปกครองบริหารกิจการคณะสงฆ์[แก้]

งานด้านการศึกษา[แก้]

งานด้านการเผยแผ่[แก้]

งานด้านสาธารณูปการ[แก้]

งานด้านสาธารณสงเคราะห์[แก้]

 • พ.ศ. 2553 ร่วมเดินทางไปบริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทาสาธารณภัย จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ อันมาเนื่องจาก กรณีพิพาทพรมแดนไทย–กัมพูชา ปี พ.ศ. 2553
 • พ.ศ. 2554 ตั้งศูนย์รับบริจาคปัจจัยและสิ่งของเพื่อบรรเทาสาธารณภัย ณ วัดกลางสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางปี พ.ศ. 2554
 • พ.ศ. 2564 เอื้อเฟื้อสถานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ (บ้านละเอาะ) ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ ให้เป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดสุรินทร์[13][14]ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
 • พ.ศ. 2565 เป็นที่ปรึกษา การจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลเมืองสุรินทร์ คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1015/2565 สั่ง ณ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

งานด้านศาสนวิเทศ/การต่างประเทศ[แก้]

 • พ.ศ. 2553 อนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นคณะผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงเดินทางไปเปิดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 5/2553 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา [16]รวม 10 แห่ง (รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม เรื่อง สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 8/2553 วันศุกร์ ที่9 เมษายน 2553)
 • พ.ศ. 2556 อนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น [17](มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 25/2556 มติที่ 514/2556 เรื่อง ขอความเห็นชอบการเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น)
 • พ.ศ. 2557 อนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย[18] (มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 19/2557 มติที่ 429/2557 เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย
 • พ.ศ. 2558 อนุมัติให้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย[19] (เรื่อง สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 4/2558 วันพุธ ที่11 กุมภาพันธ์ 2558)

งานพิเศษ/การศึกษาพิเศษ[แก้]

รางวัลเชิดชูเกียรติคุณ[แก้]

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี (21 กันยายน พ.ศ. 2565)

 • พ.ศ. 2566 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุณ " คนดีศรีราชภัฏสุรินทร์ " 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านผู้มีคุณูปการ และทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย[22] (14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566)

สมณศักดิ์,พัดยศ[แก้]


 • ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์,เล่ม116,ตอน23ข,27 ธันวาคม 2542,หน้า 50.พระมหาสมหวัง 4 ประโยค วัดกลางสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูปริยัติกิจธำรง

อ้างอิง[แก้]

 1. https://www.facebook.com/787082808014476/photos/a.905256532863769.1073741866.787082808014476/905256779530411/?type=3&theater
 2. http://mahathera.onab.go.th/index.php?url=mati&id=7760
 3. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=966157473458004&set=a.549280435145712.1073741951.100001912807249&type=3&theater
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-09-26. สืบค้นเมื่อ 2014-09-25.
 5. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1410232845939230&set=pcb.1410232929272555&type=1&theater
 6. https://www.youtube.com/watch?v=aZa_djobyJo
 7. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1351833108258595&set=pcb.1351833598258546&type=3&theater
 8. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1887163798263962&set=pcb.1887163831597292&type=3&theater
 9. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-04-17. สืบค้นเมื่อ 2023-08-02.
 10. http://www.group-11.com/person-detail_2642
 11. http://www.mahathera.org/index.php?url=mati&id=7355
 12. https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1068033
 13. "รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เผยใช้สถานที่วัดเป็นโรงพยาบาลสนาม ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ชาวบ้านตามกำลังที่วัดพึงทำได้ แนะให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ปลอดภัย หากเจ็บไข้จะเป็นเรื่องใหญ่| สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์". thainews.prd.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-07-29. สืบค้นเมื่อ 2023-07-29.
 14. "สงฆ์สุรินทร์ทำเท่ห์!! ผุดหลักสูตรสำหรับผู้กักตัว 14 วัน "ปฏิบัติธรรม ต้านภัยโควิด"". TheBuddh.com. 2021-05-03.
 15. "พบหมู่บ้านรักษาศีล๕ลบภาพลักษณ์เดิมคนสุรินทร์". banmuang.co.th (ภาษาอังกฤษ).
 16. "มหาเถรสมาคม The Sangha Supreme Council of Thailand". www.mahathera.org.
 17. "มหาเถรสมาคม The Sangha Supreme Council of Thailand". www.mahathera.onab.go.th.
 18. "มหาเถรสมาคม The Sangha Supreme Council of Thailand". www.mahathera.onab.go.th.
 19. "มหาเถรสมาคม The Sangha Supreme Council of Thailand". www.mahathera.org.
 20. http://web.senate.go.th/w3c/senate/comm.php?comm_id=1548&sub_id=1826&url=committee_sub&size=12
 21. "ยกย่อง 21 พระสงฆ์ต้นแบบแห่งการสาธารณสงเคราะห์". เดลินิวส์.
 22. "ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีราชภัฏสุรินทร์" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย". srru.ac.th.
 23. |ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 116 ตอนที่ 23 ข ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2542 หน้าที่ 50 พระมหาสมหวัง 4 ประโยค วัดกลางสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูปริยัติกิจธำรง
 24. [http://ubon.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id=1&NEWSID=5068[ลิงก์เสีย]
 25. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202457032745717&set=a.1419836834540.49745.1791248102&type=1&theater
 26. มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 21/2560 มติที่ 494/2560 เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูปริยัติกิจธำรง วัดกลาง ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้มีลิขิต ที่ จญ.อ.๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ แจ้งตามรายงานของ พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ ว่า พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธิ์ ขนฺติสาโร) วัดจุมพลสุทธาวาส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ได้ถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ว่างลง เจ้าคณะภาค ๑๑ จึงเสนอแต่งตั้ง พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) อายุ ๕๔ พรรษา ๓๓ ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก พธ.บ. ศษ.บ. กศ.ม. วัดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดกลาง และเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ การเสนอแต่งตั้ง พระครูปริยัติกิจธำรง ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามความในข้อ ๖ ข้อ ๑๔ (๑) (๔) และข้อ ๑๖ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

ดูเพิ่ม[แก้]

ก่อนหน้า พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) ถัดไป
พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์
(พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน)
ยังดำรงอยู่ในตำแหน่ง
ก่อนหน้า พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) ถัดไป
พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธิ์ ขนฺติสาโร) เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์
(พ.ศ. 2557 - 2560)
พระครูปทุมสังฆการ (สุพรรณ ฐิตปญฺโญ),ดร.
ก่อนหน้า พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) ถัดไป
พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธิ์ ขนฺติสาโร) รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
(พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน)
ยังดำรงอยู่ในตำแหน่ง
ก่อนหน้า พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน) ถัดไป
พระมหาประจักษ์ จกฺกธมฺโม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ (ประจักษ์ จกฺกธมฺโม),ดร.