องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม (อำเภอเดชอุดม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม แห่งอื่น ดูได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม (อำเภอเดชอุดม) is located in ประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม (อำเภอเดชอุดม)
สถานที่ตั้งในอุบลราชธานี
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°48′38.6″N 105°11′52.7″E / 14.810722°N 105.197972°E / 14.810722; 105.197972
พื้นที่
 • ทั้งหมด62.148 ตร.กม. (23.995 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2561)
 • ทั้งหมด5,495 คน
โทรศัพท์045210814
โทรสาร045210814
เว็บไซต์เว็บไซต์ทางการ
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°48′N 105°11′E / 14.800°N 105.183°E / 14.800; 105.183

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลในพื้นที่ของตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ภายใต้การบริหารครอบคลุมชุมชน 15 ชุมชน จากทั้งหมด 16 ชุมชนของตำบลบัวงาม ปัจจุบันที่ทำการของหน่วยบริหารตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านดอนชีนอก ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตำบล

ปัจจุบันในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามมีประชากรทั้งสิ้น 5,495 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พูดภาษาท้องถิ่น (ภาษาอีสาน) นับถือศาสนาพุทธ[1]

ประวัติ[แก้]

เดิมพื้นที่ตำบลบัวงามในปัจจุบันนั้น อยู่ภายใต้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยชุมชนแรกเริ่มที่ถูกก่อตั้งขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีอยู่ 2 แห่ง คือ ชุมชนบ้านบัวทอง และชุมชนบ้านหนองสนม ต่อมาในช่วงปลายพุทธทศวรรษ 2490 เริ่มมีผู้คนจากต่างถิ่นอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ดอนที่อยู่ทางทิศใต้ของบ้านหนองสนมประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งมีชื่อเรียกในสมัยนั้นว่า โนนหมากเดือย ต่อมาในภายหลังได้การตั้งเป็น บ้านโนนหมากเดือย ขึ้นโดยเป็นหมู่บ้านฝากที่อยู่ภายในพื้นที่ของหมู่ที่ 2 บ้านหนองสนม ซึ่งขึ้นกับตำบลกลางในขณะนั้น ในปี พ.ศ. 2504 ชุมชนจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องถิ่น และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า บ้านบัวงาม เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างลำห้วยเล็ก ๆ 2 สาย คือห้วยบัวเหนือ และห้วยบัวใต้ ซึ่งไหลมาบรรจบกันก่อนที่จะไหลลงสู่ลำน้ำโดมใหญ่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว จากนั้นชุมชนดังกล่าวได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประชาชนจากชุมชนเดิมได้อพยพย้ายออกไปก่อตั้งชุมชนใหม่โดยรอบหลายชุมชน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการแยกพื้นที่ทางตะวันออกของตำบลกลางออกมาเพื่อก่อตั้งเป็นตำบลบัวงาม

ในระยะแรกนั้น การบริหารจัดการต่างๆภายในพื้นที่ตำบลบัวงามนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของสภาตำบลบัวงามทั้งหมด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2537 ได้มีการยกฐานะยกฐานะสภาตำบลบัวงาม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 16 ธันวาคม 2539 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540[1][2] โดยที่ที่ทำการตั้งอยู่ภายในพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านบัวงาม (ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวแยกตัวออกมาเป็นชุมชนหมู่ที่ 15 บ้านบัวงาม) จากนั้นในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการยกระดับพื้นที่สุขาภิบาลบัวงาม ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมชุมชนบ้านแสงจันทร์ และชุมชนบ้านบัวงาม ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบัวงาม ทำให้ต้องย้ายที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามมาที่ชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านหนองสนม จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการประกาศขยายเขตอำนาจการปกครองของเทศบาลตำบลบัวงามเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนบ้านหนองสนม[3] จึงได้มีการย้ายที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามมาไว้ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ ชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านดอนชีนอก

สภาพภูมิศาสตร์[แก้]

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลบัวงาม
แผนที่ตำบลบัวงาม แสดงที่ตั้งของชุมชนภายในตำบล สถานที่สำคัญ เช่น วัด โรงเรียน รวมไปถึงแหล่งน้ำต่างๆ เป็นต้น

พื้นที่ภายใต้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามนั้นมีทั้งสิ้น 62.148 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลบัวงาม ห่างจากตัวอำเภอเดชอุดมมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 (ตอนเดชอุดม – บุณฑริก) ประมาณ 17 กิโลเมตร[2] มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้[1]

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม และองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม และองค์การบริหารส่วนตำบลกลางโสกแสง อำเภอนาจะหลวย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก

ภูมิประเทศ[แก้]

สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม [4][5]
ปี (พ.ศ.) ประชากร ±%
2545 4,666 N/A
2547 4,919 +5.42%
2549 4,965 +0.94%
2551 5,051 +1.73%
2553 5,146 +1.88%
2555 5,279 +2.58%
2557 5,314 +0.66%
2559 5,424 +2.07%
2560 5,473 +0.90%
2561 5,495 +0.40%

สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ภายใต้การรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ และเป็นเนินสูงในบางแห่ง ระดับความสูงจากน้ำทะเลเฉลี่ย 500 ฟุต พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำเกษตรกรรม และบางส่วนเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ มีลำห้วยและแหล่งน้ำกระจายอยู่ทั่วไป มีแหล่งน้ำที่สำคัญทางการเกษตร ได้แก่[1][6]

 • ลำห้วยแสนคำ ไหลผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือของตำบล ครอบคลุมพื้นที่ราบระหว่างหมู่บ้านแสงจันทร์และบ้านหนองสนม
 • ลำห้วยหินสิ่ว ไหลผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือของตำบล และเป็นเขตแดนธรรมชาติระหว่างตำบลบัวงาม และตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม
 • ลำห้วยบัวเหนือ ไหลผ่านพื้นที่ทางตอนกลางของตำบล บริเวณพื้นที่ของหมู่บ้านบัวงาม
 • ลำห้วยบัวใต้ ไหลผ่านพื้นที่ราบทางตอนใต้ของตำบล ระหว่างหมู่บ้านบัวงาม หมู่บ้านนาเลิง หมู่บ้านบัวทอง หมู่บ้านหนองแวง หมู่บ้านโนนแฝก และไปบรรจบกับลำห้วยบัวเหนือบริเวณหมู่บ้านบัวทอง และไหลลงสู่ลำโดมใหญ่ในเขตพื้นที่ตำบลกลาง

ภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่ภายใต้การรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามนั้น หากอาศัยเกณฑ์การแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน (Köppen climate classification) จะถูกจัดอยู่ในภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา เช่นเดียวกันพื้นที่อื่นๆทางตอนบนของประเทศไทย[7] คือ มีลักษณะร้อนชื้นสลับแห้งหรือลักษณะแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่นี้ ได้แก่ ลักษณะแนวที่ตั้งลมมรสุมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ทิศทางพายุหมุนเขตร้อน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพายุดีเปรสชั่น ส่วนลักษณะฤดูกาล โดยปกติตามมาตรฐานสากลมีเพียงฤดูเดียว คือ ฤดูร้อนชื้นและร้อนแห้งแล้ง แต่จำแนกตามภูมิศาสตร์ภูมิภาคประกอบด้วย 3 ฤดูกาล คือ[2]

 • ฤดูร้อน – ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน
 • ฤดูฝน – ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม
 • ฤดูหนาว – ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม

เขตการปกครองและประชากร[แก้]

ปัจจุบันพื้นที่ตำบลบัวงามปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 17 ชุมชน โดยมี 16 ชุมชนที่มีพื้นที่อยู่ภายการดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม แต่ชุมชนบ้านบัวงาม หมู่ที่ 1, 3, 14, 15 และชุมชนบ้านหนองสนม หมู่ที่ 2, 13 นั้น มีเฉพาะพื้นที่รอบนอกเท่านั้นที่อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม[1][8][4]

      หมายถึง จำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึง จำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
ตารางแสดงจำนวนประชากรแยกตามเพศในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามแบบจำแนกรายปี
เขต/ปี พ.ศ. 2561 (คน) พ.ศ. 2560 (คน) พ.ศ. 2559 (คน) พ.ศ. 2558 (คน) พ.ศ. 2557 (คน) พ.ศ. 2556 (คน) พ.ศ. 2555 (คน) พ.ศ. 2554 (คน) พ.ศ. 2553 (คน) พ.ศ. 2552 (คน)
หญิง 2,673 2,662 2,645 2,620 2,601 2,627 2,679 2,551 2,545 2,511
ชาย 2,822 2,811 2,779 2,731 2,713 2,695 2,600 2,595 2,601 2,562
รวม 5,495 5,473 5,424 5,351 5,314 5,322 5,279 5,146 5,146 5,073
 • อ้างอิง: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย[9][10]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม (2559). "บทที่ 1 บทนา - องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม" (PDF). สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
 2. 2.0 2.1 2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม (2559). "ประวัติความเป็นมา". สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
 3. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2542). "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542" (PDF). สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
 4. 4.0 4.1 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2559). "สถิติประชากรและบ้าน - จำนวนประชากรแยกรายอายุ". สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
 5. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html 2559. สืบค้น 8 สิงหาคม 2560.
 6. องค์การบริการส่วนตำบลบัวงาม. "แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี". สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
 7. กองทัพอากาศ. "บทที่ 1 ภูมิอากาศของโลก" (PDF). สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
 8. Nop Link. "รหัสไปรษณีย์ ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160". สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
 9. สถิติประชากรในเทศบาลตำบลบัวงาม
 10. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "บริการข้อมูลประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/ 2555. สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2556.

ดูเพิ่ม[แก้]