คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (อังกฤษ: Thailand Olympiad in Informatics: TOI) เป็นหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของประเทศไทย ที่จัดขั้นเป็นประจำทุกปี

ประวัติ[แก้]

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ เริ่มต้นจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 โดยใช้ชื่อว่า การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 1(The First POSN Olympiad in Informatics 2005: 1st POSN – OI 2005) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร และได้เปลี่ยนชื่อเป็น การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ในการแข่งขันครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช[1]

กติกาและรูปแบบการแข่งขัน[แก้]

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติโครงการจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาในด้านการคำนวณเชิงตัวเลข วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยยึดรูปแบบตามธรรมนูญการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ โดยการสอบทั้งหมดมี 2 รอบ ข้อสอบอยู่ในระดับค่อนข้างยาก ผู้เข้าสอบต้องมีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม และการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์

การออกข้อสอบจะดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิออกข้อสอบตามประกาศมูลนิธิ สอวน. ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจากศูนย์ต่างๆ โดยการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 11 คณะกรรมการวิชาการมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การตรวจข้อสอบ การตัดสิน และรับรองผลการสอบ จะดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ และคณะอนุกรรมการฝ่ายรับรองข้อสอบ และตัดสินผลสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะอนุกรรมการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมทีมซึ่งเป็นผู้แทนจากแต่ละศูนย์ สอวน. ทุกศูนย์ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์จากแต่ละศูนย์ สามารถอุทธรณ์เพื่อปรับคะแนนของนักเรียนในศูนย์ของตนให้เหมาะสม[2]

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติที่ผ่านมา[แก้]

TOI เมืองที่จัดการแข่งขัน ศูนย์เจ้าภาพ วันที่จัดการแข่งขัน
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ
16 ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เดิม) 19-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563[3]

(ใหม่) 10-13 ธันวาคม พ.ศ. 2563[4]

15 ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 4-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
14 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 19 -22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
13[5] นครปฐม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 12-15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
12[6] สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 7-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559
11 ตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 2-5 มิถุนายน พ.ศ. 2558
10 อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
9 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
8 นครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร 14 -18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
7 พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร 3-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
6 เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
5 นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน.
4 นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 29 เมษายน - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
3 ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
2 ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 19 - 22 เมษายน พ.ศ. 2549
1 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20-23 เมษายน พ.ศ. 2548

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]