คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (อังกฤษ: Thailand Mathematical Olympiad: TMO) เป็นหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของประเทศไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ประวัติ[แก้]

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติจัดครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2547 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมเรียกว่า การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (Thai Mathematical Olympiad หรือ TMO) เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างผู้แทนจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ โดยจำลองรูปแบบการแข่งขันมาจากแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Mathematical Olympiad: IMO) [1]

กติกาและรูปแบบการแข่งขัน[แก้]

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติจัดการสอบแข่งขันเป็นแบบอัตนัย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 วิชาหลัก ได้แก่ ทฤษฎีจำนวน พีชคณิต เรขาคณิต และคอมบินาทอริก การสอบแบ่งเป็น 2 วัน มีข้อสอบวันละ 5 ข้อ ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที สำหรับการออกข้อสอบ คณะกรรมการจากศูนย์สอวน.ทั่วประเทศส่งข้อสอบพร้อมเฉลยให้กรรมการกลางของมูลนิธิ สอวน. เพื่อคัดเลือก ปรับแก้ข้อสอบ และออกเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อสอบได้มาตรฐานสากล อาจารย์ของแต่ละศูนย์มีโอกาสได้ร่วมพิจารณาและตรวจข้อสอบ

ผลการแข่งขันจัดเป็นระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่ตกลงกันระหว่างคณะกรรมการกลางกับอาจารย์จากทุกศูนย์ นักเรียนที่มีคะแนนอันดับที่ 1- 25 จะได้รับการคัดเลือกส่งเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต่อไป[2]

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติที่ผ่านมา[แก้]

TMO เมืองที่จัดการแข่งขัน ศูนย์เจ้าภาพ วันที่จัดการแข่งขัน เว็บไซต์
17 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - โรงเรียนโยธินบูรณะ 5-9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
16 นครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร 18-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 http://www.math.sc.su.ac.th/tmo16/
15 นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 5-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 https://sites.google.com/a/rajsima.ac.th/tmo15/
14 นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 https://www.facebook.com/tmo2017/
13 ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 16-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 http://www.tmo13.sat.psu.ac.th/
12 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 10-14 มิถุนายน พ.ศ. 2558 http://www.ma.kmutnb.ac.th/tmo2015/
11 ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1-5 มิถุนายน พ.ศ. 2557
10 ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 13-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
9 สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
8 เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
7 พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร 26-30 เมษายน พ.ศ. 2553
6 นครปฐม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 26-30 เมษายน พ.ศ. 2552
5 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 4-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
4 นครนายก โรงเรียนเตรียมทหาร 4-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
3 พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร 8-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
2 อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
1 ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พฤษภาคม พ.ศ. 2547

ผู้ชนะการแข่งขัน 3 อันดับแรก[แก้]

ครั้งการแข่งขัน อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
16 ปารพิม อัตตาหกุล, กรพลกฤต วีระอาชากุล ศรัณยู ทองจรัส, ณัฐดนัย จารุทิกร
15 อริสรา จิรชัยกิตติ ก้องภพ ปิยะกมลานนท์ รัชชานนท์ เพชรชู
14 วศิน มีเสนา พร้อม เกิดโภคทรัพย์ ณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์, นรบดี วัชรปรีชานนท์
13 ปพณ ละเภท ศุภกฤต คชสาร อานุภาพ ช่วยเจริญสุข
12 ฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์ นญ กังวานธีรวัฒน์, จิรายุส จินาพงษ์
11 วรัชญ์ วีระนนท์ชัย วิณ สุพันธุ์วณิช พสิษฐ์ จินดานุวัฒน์
10 ปวัตน์ แก้วฤทธิ์ พันธกานต์ อุไพศิลป์สถาพร
9 จักรกฤษณ์ นันทศรี จักรวาล ก้องกิตต์ไพศาล
8 พัฒรัฐ ช่างประหยัด ชยานนท์ ขัตติยาภิรักษ์ พชร เศวตมาลย์
7 วีรชัย นีรนาทวงศ์ ธนัท​ โกมลสิริภักดี ณัฐนิชา เทพพรพิทักษ์
6 เจษฎา โพดาพล ณัฐ​ โสธนะพันธุ์ นิพิฐ เจริญงาม
5 นิปุณ ปิติมานะอารี วีรชัย นีรนาทวงศ์ กิตติธัช ตันติธนวัฒน์
4 ธีรวัจน์ พุทธิศักดิ์แสง วีรภัทร พัฒนศรี สิระ ศิลธรรม
3
2 สรธัญ จิระกาล พชร สุเทพารักษ์ ปพน เกียรติสกุลเดชา
1 ภานุพงศ์ ภาสุภัทร

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

1. ธรรมนูญการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

2. หลักสูตรการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

  1. การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ
  2. ธรรมนูญคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ