คณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (อังกฤษ: Thailand Mathematical Olympiad: TMO) เป็นหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของประเทศไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ประวัติ[แก้]

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติจัดครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2547 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมเรียกว่า การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (Thai Mathematical Olympiad หรือ TMO) เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างผู้แทนจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ โดยจำลองรูปแบบการแข่งขันมาจากแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Mathematical Olympiad: IMO) [1]

กติกาและรูปแบบการแข่งขัน[แก้]

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติจัดการสอบแข่งขันเป็นแบบอัตนัย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 วิชาหลัก ได้แก่ ทฤษฎีจำนวน พีชคณิต เรขาคณิต และคอมบินาทอริก การสอบแบ่งเป็น 2 วัน มีข้อสอบวันละ 5 ข้อ ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที สำหรับการออกข้อสอบ คณะกรรมการจากศูนย์สอวน.ทั่วประเทศส่งข้อสอบพร้อมเฉลยให้กรรมการกลางของมูลนิธิ สอวน. เพื่อคัดเลือก ปรับแก้ข้อสอบ และออกเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อสอบได้มาตรฐานสากล อาจารย์ของแต่ละศูนย์มีโอกาสได้ร่วมพิจารณาและตรวจข้อสอบ

ผลการแข่งขันจัดเป็นระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่ตกลงกันระหว่างคณะกรรมการกลางกับอาจารย์จากทุกศูนย์ นักเรียนที่มีคะแนนอันดับที่ 1- 25 จะได้รับการคัดเลือกส่งเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต่อไป[2]

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติที่ผ่านมา[แก้]

TMO เมืองที่จัดการแข่งขัน ศูนย์เจ้าภาพ วันที่จัดการแข่งขัน
15 นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 5-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
14 นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
13 ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 16-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
12 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 10-14 มิถุนายน พ.ศ. 2558
11 ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1-5 มิถุนายน พ.ศ. 2557
10 ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา 13-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
9 สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
8 เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
7 พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร 26-30 เมษายน พ.ศ. 2553
6 นครปฐม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 26-30 เมษายน พ.ศ. 2552
5 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 4-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
4 นครนายก โรงเรียนเตรียมทหาร 4-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
3 พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร 8-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
2 อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
1 ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พฤษภาคม พ.ศ. 2547

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]