ข้ามไปเนื้อหา

กองกำลังความมั่นคงสาธารณะประชาชนเวียดนาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กองกำลังความมั่นคงสาธารณะประชาชนเวียดนาม
Công an Nhân dân Việt Nam
ธงหน่วย
ชื่อทางการตำรวจ (cảnh sát), หน่วยความมั่นคงสาธารณะ (công an)
อักษรย่อVPPS (CAND)
คำขวัญปกป้องความมั่นคงของปิตุภูมิ
Bảo vệ an ninh tổ quốc
ข้อมูลองค์กร
ก่อตั้ง19 สิงหาคม, พ.ศ. 2488
สภาพบุคคลกองกำลังตำรวจ
โครงสร้างเขตอำนาจ
เขตอำนาจในการปฏิบัติการเวียดนาม

ได้รับเลือกเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
 • พลเอก โต ลัม (นายพล 4 ดาว), รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
หน่วยงานปกครองกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
หน่วยงานลูก
 • กองกำลังความมั่นคงประชาชนเวียดนาม
 • กองกำลังตำรวจประชาชนเวียดนาม
บุคคลสำคัญ
ปฏิบัติการสำคัญ
 • ขบวนการโซเวียตเหงีย-ติญ
 • การโจมตีที่ถนนเหวิน นู่ ห่าว
 • แผนซีเอ็ม-12
 • แก๊งนามแคม
 • การคอร์รัปชันพีเอ็มยู 18
 • การโจมตีที่ดั๊กลัก พ.ศ. 2566
Anniversary
 • 19 สิงหาคม
เว็บไซต์
www.mps.gov.vn (ภาษาเวียดนาม)
มาร์ช: พวกเราคือตำรวจ (We Are The Policemen) ประพันธ์โดยศาสตราจารย์ ศิลปินประชาชน ตรึงบง
สี:   เหลือง   แดง   เขียว

กองกำลังความมั่นคงสาธารณะประชาชนเวียดนาม (อังกฤษ: Vietnam People's Public Security, เวียดนาม: Công an Nhân dân Việt Nam) หรือ กองกำลังความมั่นคงสาธารณะประชาชน (อังกฤษ: People's Public Security Forces: CAND, เวียดนาม: Lực lượng Công an Nhân dân) เป็นที่รับรู้ว่าคือตำรวจเวียดนาม หรือชื่อย่อของเวียดนามว่า Công an (แปลว่า ความมั่นคงสาธารณะ) เป็นตำรวจแห่งชาติและกองกำลังความมั่นคงหลักของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้การควบคุมของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพประชาชนเวียดนามและอยู่ภายใต้การนำทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

อำนาจของกองกำลังความมั่นคงสาธารณะประชาชนเวียดนามอยู่ภายใต้คำสั่งหมายเลข 73/2014/QH13 ลงนามวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557[1]

พันธกิจและเหล่า[แก้]

กองกำลังความมั่นคงสาธารณะประชาชนเวียดนาม ประกอบด้วยสองเหล่าคือ

กองกำลังความมั่นคงประชาชนเวียดนาม[แก้]

กองกำลังความมั่นคงประชาชนเวียดนาม (Vietnam People's Security)

 • ป้องกัน สอบสวน และกำจัดการกระทำที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศเวียดนาม และอาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ
 • การจารกรรม
 • เป็นกำลังร่วมในด้านความมั่นคงทางการเมืองภายใน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางอุดมการณ์-วัฒนธรรม ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
 • จัดการวีซ่าเข้าหรือออก จุดผ่านแดนและจุดตรวจรักษาความปลอดภัยชายแดน และสถานีตรวจคนเข้าเมืองในสนามบิน ตลอดจนรักษาความปลอดภัยให้กับชาวต่างชาติและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศ
 • ปกป้องความลับของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐจากภัยคุกคามภายนอกและภายใน
 • ช่วยสร้างความมั่นคงปลอดภัยส่วนบุคคลในทุกด้านของชีวิตในทุกพื้นที่ของประเทศ
 • ปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจ และความรับผิดชอบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ตำรวจประชาชนเวียดนาม[แก้]

ตำรวจประชาชนเวียดนาม (Vietnam People's Police) (รวมถึงกองกำลังป้องกันพลเรือน Civil Defence forces)

 • การทำงานเพื่อป้องกัน สืบสวน และแก้ไขกิจกรรมทางอาญาด้านสิ่งแวดล้อม การเมือง การจราจร การดำเนินการ และการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยม
 • การทำงานร่วมกับประชาชนทั่วไปในการป้องกันอาชญากรรมและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติหน้าที่และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ:
  • การรักษาความปลอดภัยการระบุตัวตน
  • ความปลอดภัยสาธารณะ
  • ความปลอดภัยในการขนส่ง
  • ความปลอดภัยทางถนนและทางหลวง
  • การผจญเพลิง
  • การป้องกันพลเรือน
  • การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภัยพิบัติ
  • กองบังคับการตำรวจเคลื่อนที่
 • ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจอื่น ๆ ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กองกำลังทั้งสองนี้ส่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝนที่สถาบันสองแห่ง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจประชาชนเวียดนาม (People's Police Academy of Vietnam) และโรงเรียนความมั่นคงประชาชนเวียดนาม (People's Security Academy of Vietnam)

ภารกิจและอำนาจของกองกำลังความมั่นคงสาธารณะประชาชน[แก้]

 • เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมิน และคาดการณ์สถานการณ์ และเสนอให้ภาคีและรัฐประกาศใช้และกำกับดูแลการดำเนินการตามแนวทาง นโยบาย กฎหมาย และยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองความมั่นคงของชาติและการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม เพื่อเสนอการรวมกันของข้อกำหนดของกลยุทธ์ในการคุ้มครองความมั่นคงของชาติและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางสังคมและความปลอดภัยกับกลยุทธ์และนโยบายการก่อสร้างและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การป้องกันประเทศ และความสัมพันธ์ภายนอกของรัฐ
 • เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคและรัฐและแขกต่างประเทศ เพื่อปกป้องเหตุการณ์สำคัญ เป้าหมาย และโครงการสำคัญด้านความมั่นคงของชาติ สำนักงานตัวแทนต่างประเทศ ตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศในเวียดนาม บุคคลที่ถือครองหรือเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความลับของรัฐ
 • เพื่อรับและประมวลผลรายงานและการประณามอาชญากรรม สืบสวนคดีอาญาและสอบสวนอาชญากรรม และปฏิบัติงานด้านตุลาการอื่น ๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
 • เพื่อลงโทษการละเมิดด้านการบริหารและใช้มาตรการการจัดการด้านการบริหารอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อเป็นแนวทาง ตรวจการ และตรวจสอบหน่วยงาน องค์กร และประชาชนในการปฏิบัติงานคุ้มครองความมั่นคงของชาติและรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม เพื่อดำเนินการเผยแพร่กฎหมายเผยแพร่และให้ความรู้และสร้างขบวนการ "ประชากรทั้งหมดปกป้องความมั่นคงของปิตุภูมิ"
 • ใช้มาตรการระดมมวลชน กฎหมาย การทูต เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์-เทคนิค วิชาชีพ และติดอาวุธ เพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ และรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยทางสังคม
 • เพื่อใช้อาวุธ เครื่องมือสนับสนุน และวิธีการทางเทคนิคและวิชาชีพที่จำเป็นในการโจมตีอาชญากรรมและการป้องกันตัวเองตามบทบัญญัติของกฎหมาย
 • ในกรณีจำเป็น ให้ออกมติหรือเสนอให้ระงับหรือยุติการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อยของสังคม และความปลอดภัย เพื่อขอรับพาหนะขนส่ง อุปกรณ์สื่อสาร และวิธีการทางเทคนิคอื่นของหน่วยงาน องค์กร บุคคล และผู้ดำเนินการหรือผู้ใช้วิธีการดังกล่าวตามบทบัญญัติของกฎหมาย
 • เพื่อขอให้หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลประสานงานในกิจกรรมและจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม และความปลอดภัย
 • เพื่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกองทัพประชาชน กองกำลังป้องกันตนเองและทหารอาสา และหน่วยงานของรัฐในการปกป้องความมั่นคงของชาติ รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยทางสังคม และปกป้องเอกราชของชาติ อธิปไตย เอกภาพ และบูรณภาพแห่งดินแดน
 • เพื่อวิจัยและประยุกต์ใช้ความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปกป้องความมั่นคงของชาติและรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม
 • เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเข้มแข็งทางการเมือง อุดมการณ์ องค์กร และวิชาชีพ
 • เพื่อเข้าสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มครองความมั่นคงของชาติและความสงบเรียบร้อยทางสังคมและความปลอดภัย[2]

ระบบการจัดองค์กรของกองกำลังความมั่นคงสาธารณะประชาชน[แก้]

รถสายตรวจจราจรวินฟาส

กรมความมั่นคงสาธารณะแห่งนครภายใต้ส่วนกลาง[แก้]

 • กรมความมั่นคงสาธารณะฮานอย
 • กรมความมั่นคงสาธารณะนครโฮจิมินห์
 • กรมความมั่นคงสาธารณะไฮฟอง
 • กรมความมั่นคงสาธารณะดานัง
 • กรมความมั่นคงสาธารณะเกิ่นเทอ

โครงสร้างยศ[แก้]

ชั้นสัญญาบัตร[แก้]

กลุ่มชั้นยศ นายพล / นายตำรวจชั้นนายพล ตำรวจชั้นสัญญาบัตรอาวุโส ตำรวจชั้นสัญญาบัตร นักเรียนนายร้อย
ยศระดับสูง ยศระดับกลาง ยศระดับต้น
กองกำลัง
ความมั่นคงสาธารณะ
ประชาชนเวียดนาม

General
(Đại tướng)
พลตำรวจเอก
Colonel general
(Thượng tướng)
พลตำรวจเอก
อาวุโส
Lieutenant general
(Trung tướng)
พลตำรวจโท
Major general
(Thiếu tướng)
พลตำรวจตรี
Senior colonel
(Đại tá)
พันตำรวจเอก
อาวุโส
Colonel
(Thượng tá)
พันตำรวจเอก
Lieutenant colonel
(Trung tá)
พันตำรวจโท
Major
(Thiếu tá)
พันตำรวจตรี
Captain
(Đại úy)
ร้อยตำรวจเอก
Senior lieutenant
(Thượng úy)
ร้อยตำรวจโทอาวุโส
Lieutenant
(Trung úy)
ร้อยตำรวจโท
Second lieutenant
(Thiếu úy)
ร้อยตำรวจตรี
University - college cadet
(Học viên Đại học - Cao đẳng)
มหาวิทยาลัย - นายร้อยวิทยาลัย
Intermediate - primary student
(Học viên Trung cấp - Sơ cấp)
ระดับกลาง - ประถมศึกษา

ชั้นประทวน[แก้]

กลุ่มชั้นยศ ตำรวจชั้นประทวนอาวุโส ตำรวจชั้นประทวน พลสมัคร
และพลตำรวจ
เจ้าหน้าที่ชั้นประทวน เจ้าหน้าที่ตำรวจ
กองกำลัง
ความมั่นคงสาธารณะ
ประชาชนเวียดนาม

Master sergeant
(Thượng sĩ)
สิบตำรวจเอก
Sergeant
(Trung sĩ)
สิบตำรวจโท
Corporal
(Hạ sĩ)
สิบตำรวจตรี
Constable 1st class
(Chiến sĩ bậc 1)
พลตำรวจ ชั้น 1
Constable 2nd class
(Chiến sĩ bậc 2)
พลตำรวจ ชั้น 2

อาวุธและยุทโธปกรณ์[แก้]

อุปกรณ์สนับสนุน[แก้]

ปืนพก[แก้]

ปืนลูกซอง[แก้]

ปืนกลมือ[แก้]

ปืนเล็กยาวจู่โจม[แก้]

ปืนไรเฟิลซุ่มยิง[แก้]

ปืนกล[แก้]

เครื่องยิงลูกระเบิด[แก้]

ต่อต้านรถถัง[แก้]

พาหนะ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "Law on the People's public security Forces".
 2. Public Domain บทความนี้ประกอบด้วยข้อความจากแหล่งข้อมูลนี้ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ: "Law on people's public security forces, Chapter 1". Vietnam Ministry of Justice. 29 November 2005. สืบค้นเมื่อ 25 February 2017.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]