การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล (อังกฤษ: Information Security) แยกออกเป็นสองคำ ได้แก่ Information หรือสารสนเทศ คือข้อมูลในรูปแบบของตัวเลข ข้อความ หรือภาพกราฟิก ที่ได้นำมารวบรวม จัดเป็นระบบ และนำเสนอในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มชัด ไม่ว่าจะเป็นรายงาน ตาราง หรือแผนภูมิต่างๆ และ Security หรือความปลอดภัย คือสภาพที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งและดำรงไว้ซึ่งมาตรการการป้องกันที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ที่ไม่หวังดีจะบุกรุกเข้ามาได้ เมื่อรวมสองคำก็จะได้ "Information Security" จึงหมายถึง การศึกษาถึงความไม่ปลอดภัยในการใช้งานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การวางแผนและการจัดระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ โดยศึกษาถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้

  1. การรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
  2. การรักษาความปลอดภัยในระบบฐานข้อมูล
  3. การรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล
  4. การป้องกันทางกายภาพ
  5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
  6. ประเด็นในแง่กฎหมาย
  7. จรรยาบรรณในเรื่อง "ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์"

ดูเพิ่ม[แก้]