ไฟฉาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์ส่องสว่าง สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ไฟฉาย (แก้ความกำกวม)
สิทธิบัตรของเดวิด มิเซล (David Misell) หมายเลข 617,592

ไฟฉาย (อังกฤษ: flashlight หรือ torch) เป็นแหล่งกำเนิดแสงกำลังไฟฟ้ามือถือ แหล่งกำเนิดแสงมักเป็นหลอดไส้ขนาดเล็กหรือไดโอดเปล่งแสง ไฟฉายแบบทั่วไปมีแหล่งกำเนิดแสงติดในแผ่นสะท้อนแสง, เลนส์เพื่อป้องกันแหล่งกำเนิดแสงและแผ่นสะท้อนแสง, แบตเตอรีหรือแหล่งพลังงานอื่น และสวิตช์

นอกเหนือไปจากไฟฉายมือถือวัตถุประสงค์ทั่วไป ยังมีการพัฒนาไฟฉายอีกหลายแบบเพื่อการใช้งานพิเศษ เช่น ไฟฉายติดศีรษะหรือหมวกนิรภัยออกแบบมาสำหรับคนงานเหมืองและผู้ออกค่ายเพื่อให้มีมือว่าง ไฟฉายบางแบบสามารถใช้ใต้น้ำหรือในบรรยากาศที่ติดไฟง่าย เป็นต้น