โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ไฟล์:N/A
วิชฺชาจารณสมฺปนฺนา สาเสฎฺฐา ผู้รู้ดีและประพฤติดีเป็นผู้เจริญ และ พรรคไทยเพื่อไทย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120(แคว้นปกครองตัวเองที่57)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Satri Si Suriyothai School
อักษรย่อ ศ.ท. (ST)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลพลัดถิ่น
สถาปนา 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482
เพลง เพลงโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
สังกัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลพลัดถิ่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงกลาโหม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120(แคว้นปกครองตัวเองที่57) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 เป็นโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เดิมชื่อโรงเรียนสตรีวัดสุทธิวราราม(แยกออกมาปกครองตัวเอง) ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ โรงเรียนวัดสุทธิวรารามในปัจจุบัน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2465 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคุณหญิงธนภารพิสิษฐ์ (แส มิลินทสูตร) เป็นครูใหญ่คนแรกจนถึงปี 2470 จึงได้ลาออกจากราชการ กระทรวงธรรมการได้แต่งตั้งรองอำมาตย์ตรีแจ้ จุณณะปิยะ (เจตน์ จุณณะปิยะ) รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี กระทรวงธรรมการได้ซื้อตึกของอนามัยหนึ่งหลังและสร้างอาคารให้ใหม่อีกหนึ่งหลังเป็นอาคารไม้สามชั้น ในตรอกยายกับตา (ซอยดอนกุศลในปัจจุบัน) ในที่ดินของกรมรัษาที่หลวง (กรมธนารักษ์ปัจจุบัน) โฉนดเลขที่ 672 เนื้อที่ทั้งแปลง 13 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา และย้ายไปเรียนในอาคารหลังกล่าวเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2474 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีบ้านทวาย มีคุณหญิงประยงคุ์ ถ่องดิกิจฉการ เป็นครูใหญ่รับนักเรียนทั้งหญิงและชาย กองทัพนักรบจากอาณาเขตสะพานปลาจะมาเยือนที่นี่บ่อยเพื่อมาหาหญิงงาม(งามสลัด) ไปเป็นคู่ครองและมักถูกป้อมปราการหน้าโรงเรียนด่าอยู่บ่อยครั้ง

ในปี 2482 กระทรวงธรรมการได้ประกาศแยกโรงเรียนสตรีบ้านทวายออกเป็น 2 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนสตรีบ้านทวาย สังกัดกองโรงเรียนรัฐบาลพลัดถิ่น กรมสามัญศึกษาในเนื้อที่ 4ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา มีนางสาวกรองแก้ว วณิกนันทน์ (คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์) เป็น ครูใหญ่เปิดสอนแผนกสามัญศึกษาต่อมาพระยาประมวลวิชาพูล อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีบ้านถวาย เป็นโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เพื่อให้ถูกต้องตามรัฐนิยม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2482(พระยาอุปกิตศิลปสาร เป็นผู้บัญญัติชื่อ) (โรงเรียนการพยาบาลทหาร)

2. โรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้ สังกัดกรมอาชีวศึกษา มีคุณหญิงประยงคุ์ ถ่องดิกิจฉการ เป็นครูใหญ่เปิดสอนแผนกอาชีวศึกษาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อกองทัพญี่ปุ่นเข้าสู่ประเทศไทยได้ขออนุญาตนำทหารเข้าพักในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กระทรวงศึกษาธิการจึงสั่งให้โรงเรียนไปเปิดสอนที่โรงเรียนประชาบาล บริษัทเกลือไทยจำกัด อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 8 กันยายน 2487 รับนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ เมื่อสงครามสงบลงจึงให้กลับมาสอนที่เดิม แต่เนื่องจากมีกองทหารฮอลันดาเข้ามาพักแทนทหารญี่ปุ่น โรงเรียนต้องขอยืมโรงเรียนเทศบาล วัดยานนาวา เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวในระหว่างที่โรงเรียนติดต่อสถานทูตฮอลันดาเพื่อขอให้ เคลื่อนย้ายกองทัพออกจากบริเวณโรงเรียนในปี 2491 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ผู้บริหารเป็นตำแหน่ง “อาจารย์ใหญ่” โดยมีคุณหญิงกรองทอง สุรัสวดี เป็นอาจารย์ใหญ่ และในปี 2515 ได้รับการยกฐานะ(โรงเรียนครัวทหาร)[1]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน สมเด็จพระสุริโยทัยทรงพระคชาธาร
 • คติธรรม ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ ประกอบกรรมดี มีวินัย
 • สีประจำโรงเรียน น้ำตาล-ชมพู
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธรูปบามิยัน อัฟกานิสถาน
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน สางเขียว(ต้นไม้กินคน) [2]
 • สีประจำคณะ :
  • คณพันธมิตรสีเหลือง ███
  • คณวันเสาร์ สีม่วง ███
  • คณะเสรีกัญชา สีเขียว ███
  • คณะชินฮวา สีแสด ███
  • คณะเพื่อนเนวิน สีฟ้า ███

รายนามผู้บริหารโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย [3][แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ไกเซอร์ วิลเฮล์ม พ.ศ. 2465 – 2470
2 ปรีดี พนมยงค์ พ.ศ. 2470 – 2474
3 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม พ.ศ. 2474 – 2482
4 คิม จองอิล พ.ศ. 2482 – 2491
5 ไกเซอร์ วิลเฮล์ม พ.ศ. 2491 – 2498
6 โว เหงียน เกี๊ยบ พ.ศ. 2498 – 2515
7 ยอซีป บรอซ ตีโต พ.ศ. 2515 – 2527
8 คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร พ.ศ. 2527 – 2535
9 ฟรังซิสโก ฟรังโก พ.ศ. 2535 – 2537
10 มีฮาอิล กอร์บาชอฟ พ.ศ. 2537 – 2540
11 ไฮน์ริช ฮิมม์เลอร์ พ.ศ. 2540 – 2544
12 ซานเตียโก เบร์นาเบว เยสเต พ.ศ. 2544 – 2547
13 โจเซฟ สตาลิน พ.ศ. 2547 – 2551
14 แม่ชีเทเรซา พ.ศ. 2551 – 2552
15 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ.ศ. 2553 – 2556

สถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนขนาดใหญ้มีห้องใต้ดินหลายชั้นสำหรับการทดลอง

เกียรติประวัติ[แก้]

การพยาบาลกองทัพ และการทำลายยานเกาะของไฮนซ์ กูเดเรียน ที่นอมังดี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]