สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นิติวิทยาศาสตร์
Fingerprintforcriminologystubs2.png
ขอบเขตนิติวิทยาศาสตร์
นิติเวชศาสตร์นิติวิศวกรรมศาสตร์
นิติทันตวิทยานิติมานุษยวิทยา
การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล
การตรวจพิสูจน์บุคคล
การตรวจหาคราบอสุจิ ตัวอสุจิ
การศึกษาและพิสูจน์บุคคลจากฟัน
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์
การพิสูจน์หลักฐานการตรวจวัตถุระเบิด
การตรวจภาพเชิงซ้อน
การตรวจทางเคมีการตรวจทางฟิสิกส์
การตรวจทางชีววิทยาการตรวจทางนิติเวช
การตรวจเอกสารการตรวจวัสดุเส้นใย
การตรวจสถานที่เกิดเหตุและการถ่ายรูป
การตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
การตรวจอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
AFISCDOSPICASSO
หน่วยงานในสังกัด
กองบังคับการอำนวยการ
พฐ.นิติวิทยาศาสตร์
วิทยาการเขต 1วิทยาการเขต 2
วิทยาการเขต 3วิทยาการเขต 4
จัดการ: แม่แบบ  พูดคุย  แก้ไข

สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ (Science Records Division) หรือ พฐ. เดิมชื่อ "กองพิสูจน์หลักฐาน" เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานต่างๆ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา รวมทั้งหลักการเปรียบเทียบการถ่ายรูป และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเจ้าพนักงานสอบสวน ในด้านการค้นคว้า หาพยานหลักฐาน เพื่อเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของรูปคดี

ประวัติ[แก้]

สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ หรือ กองพิสูจน์หลักฐาน เป็นหน่วยงานหนึ่งของกองบังคับการอำนวยการ สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ขึ้นตรงต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2475 แต่เดิมเป็นเพียงแผนกวิทยาการ ขึ้นตรงต่อหน่วยงานบังคับบัญชาคือกองบังคับการตำรวจสันติบาล แล้วมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน่วยงานราชการ เปลี่ยนชื่อจาก "แผนกวิทยาการ" เป็น "แผนกพิสูจน์หลักฐาน" ในปี พ.ศ. 2476

ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 แผนกพิสูจน์หลักฐานได้มีการจัดวางระเบียบโครงสร้างของหน่วยงานราชการสำนักงานและกรมตำรวจ ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยตามพระราชกฤษฎีกาที่มีผลบังคับใช้ ตราให้แผนกพิสูจน์หลักฐาน แยกออกเป็น แผนกสอง กองกำกับการสาม กองสอบสวนกลาง และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในปี พ.ศ. 2495 ทางกรมตำรวจได้แยกหน่วยงานทางด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งรวมทั้งงานทางด้านงานตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ ซึ่งเป็นการหลักของหน่วยงานทางด้านวิทยาการ ซึ่งต่อมาได้ตั้งขึ้นเป็น "กองวิทยาการ" ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง"[1]

ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2503 กรมตำรวจได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหน่วยงานราชการอีกครั้ง โดยก่อตั้งกองทะเบียนประวัติอาชญาการและกองพิสูจน์หลักฐานขึ้น โดยยุบรวมกองวิทยาการเข้ามาแทน ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2535 จัดตั้ง "สำนักงานวิทยาการตำรวจ" ขึ้น และให้กองพิสูจน์หลักฐาน อยู่ภายใต้สังกัดของสำนักงานวิทยาการตำรวจเป็นต้นมา

ปี พ.ศ. 2548 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ปรับเปลี่ยนโครงสร้างในหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้ง และมีการใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการออกเป็นกองบับการ หรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผลให้สำนักงานวิทยาการตำรวจ ต้องเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น "สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ"

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ มีโครงสร้างหน้าที่ที่รับผิดชอบภายในหน่วยงาน ดังนี้[2]

  1. งานอำนวยการ, งานธุรการและกำลังพล, งานการเงินและพัสดุ
  2. กลุ่มงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
  3. กลุ่มงานตรวจสอบทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
  4. กลุ่มงานตรวจสอบยาเสพติด
  5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. กลุ่มงานตรวจสอบเอกสาร
  7. กลุ่มงานตรวจสอบอาวุธและเครื่องกระสุนปืน
  8. กลุ่มงานตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. เอกสารคำสอน วิชาการทะเบียนประวัติอาชญากร, พ.ต.อ.ดนัย ตังธนกานนท์ รศ.(สบ.4) ภาควิชาวิทยาการตำรวจ ส่วนวิชาการสืบสวนและสอบสวน บก.วก.รร.นรต., หน้า 5, พ.ศ. 2543
  2. โครงสร้างหน้าที่ของกองพิสูจน์หลักฐาน