รายชื่อเทพเจ้าของจีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บทความนี้รวบรวมเทพเจ้าของจีนต่างๆ

พุทธะและพระโพธิสัตว์[แก้]

โป๊ยเซียน[แก้]

เทพในประวัติศาสตร์[แก้]

ปรมาจารย์[แก้]

เทพยมบาล[แก้]

เทพยมบาลทางพุทธศาสนานิกายมหายานของจีนจะมีเทพประจำทั้งสิบขุมสิบตำหนัก

บางครั้งในพิธีโยคะตันตระเปรตพลีกรรมตามวัดจีนจะพบพระโพธิสัตว์กวนอิมแบ่งภาคเป็นยมทูตโพธิสัตว์ (เมียนยันไต่สือผู่สัก)

เทพในเทศกาล[แก้]

เทพเจ้าจากไซอิ๋ว[แก้]

เทพธรรมบาล หรือ เทพรักษาพุทธศาสนาตามความเชื่อของจีน[แก้]

เทพเจ้าองค์อื่นๆ[แก้]

เทพธิดาต่างๆ[แก้]

เทพเจ้าจากห้องสิน[แก้]