ความเชื่อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความเชื่อ คือ ความมั่นใจต่อสิ่งนั้น ๆ ว่าเป็นความจริง ซึ่งความเชื่อบางอย่างอาจสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณ ตอนที่ยังไม่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ไม่มีการพิสูจน์ถึงความจริงของเรื่องนั้น ๆ เช่น ความเชื่อของคนไทยโบราณที่ว่า การปลูกต้นมะรุมเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นต้น