ความเชื่อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริง หรือมีการดำรงอยู่จริง โดยอาศัยประสบการณ์ตรง การไตร่ตรอง หรือการอนุมาน[1]

ความเชื่อในศาสนา[แก้]

ศาสนาพุทธ[แก้]

ดูบทความหลักที่: ศรัทธาในศาสนาพุทธ

ศาสนาคริสต์[แก้]

ดูบทความหลักที่: หลักข้อเชื่อของอัครทูต

ศาสนาอิสลาม[แก้]

ดูบทความหลักที่: อีมาน

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548. 200 หน้า. หน้า 12-13. ISBN 974-9588-28-2