มารีจี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มารีจีเป็นพระโพธิสัตว์ฝ่ายหญิงตามความเชื่อของทิเบต ถือว่าเป็นเทพีแห่งแสงอาทิตย์ยามเช้า ทรงรถที่ลากด้วยหมู 7 ตัว รูปลักษณ์ของพระนางมีหลากหลายมีตั้งแต่พักตร์เดียว 2 กรไปจนถึงหกพัตร์ 12 กร ในอินเดียจะพบรูปปั้นแบบพักตร์เดียว 2 กร และ 3 พักตร์ 6 กร อย่างไรก็ตามพระโพธิสัตว์องค์นี้เป็นที่นิยมนับถือในทิเบตและจีนมากกว่า

อ้างอิง[แก้]

  • ผาสุข อินทราวุธ. พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน. กทม. โรงพิมพ์อักษรสมัย. 2543 หน้า 79