ข้ามไปเนื้อหา

ICD-10 บทที่ 20: สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยและการตาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัญชีจำแนกโรค ICD-10
A00-B99 โรคติดเชื้อและโรคปรสิตบางโรค
C00-D48 เนื้องอก
D50-D89 เลือดและอวัยวะสร้างเลือด
E00-E90 ต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม
F00-F99 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม
G00-G99 ระบบประสาท
H00-H59 ตาและอวัยวะเคียงลูกตา
H60-H95 หูและปุ่มกระดูกกกหู
I00-I99 ระบบไหลเวียนโลหิต
J00-J99 ระบบหายใจ
K00-K93 ระบบย่อยอาหาร
L00-L99 ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
M00-M99 กล้ามเนื้อโครงร่างและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
N00-N99 ระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ
O00-O99 การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
P00-P96 ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะปริกำเนิด
Q00-Q99 รูปพิการและความผิดปกติของโครโมโซม
R00-R99 ความผิดปกติจากทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ
S00-T98 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และอุบัติเหตุ
V01-Y98 สาเหตุภายนอก
Z00-Z99 ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพ
U00-U99 รหัสเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

ICD-10 บทที่ 20: สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยและการตาย เป็นบัญชีโรคย่อยหนึ่งจากบัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ฉบับทบทวนครั้งที่ 10 (ICD-10) ซึ่งเป็นรหัสของโรคและอาการ อาการแสดง ความผิดปกติที่ตรวจพบ อาการนำ สภาพสังคม หรือสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บหรือโรค จัดทำขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกโดยแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประเภทการเจ็บป่วยตามเกณฑ์เพื่อใช้บันทึกเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลทางสถิติในการวางแผนสุขภาพในระดับสากล

V01-Y98 - สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยและการตาย[แก้]

(V01-X59) อุบัติเหตุ[แก้]

(V01-V99) อุบัติเหตุการขนส่ง[แก้]

(V01-V09) คนเดินเท้าบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่ง[แก้]
(V10-V19) ผู้ใช้รถจักรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง[แก้]
(V20-V29) ผู้ใช้รถจักรยานยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง[แก้]
(V30-V39) ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง[แก้]
(V40-V49) ผู้ใช้รถยนต์บาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง[แก้]
(V50-V59) ผู้ใช้รถบรรทุกเล็กหรือรถตู้บาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง[แก้]
(V60-V69) ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง[แก้]
(V70-V79) ผู้ใช้รถโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนส่ง[แก้]
(V80-V89) อุบัติเหตุการขนส่งทางบกอื่น[แก้]
(V90-V94) อุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำ[แก้]
(V95-V97) อุบัติเหตุการขนส่งทางอากาศและอวกาศ[แก้]
(V98-V99) อุบัติเหตุการขนส่งอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด[แก้]

(W00-X59) สาเหตุภายนอกอื่นของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ[แก้]

(W00-W19) การตกหรือล้ม[แก้]
(W20-W49) การสัมผัสแรงเชิงกลของสิ่งไม่มีชีวิต[แก้]
(W50-W64) การสัมผัสแรงเชิงกลของสิ่งมีชีวิต[แก้]
(W65-W74) การจมน้ำตายและจมน้ำจากอุบัติเหตุ[แก้]
(W75-W84) อุบัติเหตุอื่นที่คุกคามการหายใจ[แก้]
(W85-W99) การสัมผัสกระแสไฟฟ้า รังสี รวมทั้งอุณหภูมิและความกดอากาศสุดขั้ว[แก้]
(X00-X09) การสัมผัสควัน ไฟ และเปลวไฟ[แก้]
(X10-X19) การสัมผัสความร้อนและของที่ร้อน[แก้]
(X20-X29) การสัมผัสสัตว์และพืชมีพิษ[แก้]
(X30-X39) การสัมผัสแรงธรรมชาติ[แก้]
(X40-X49) การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากการสัมผัสสารพิษ[แก้]
(X50-X57) การออกกำลังมากเกิน การเดินทาง และการขาดแคลน[แก้]
(X58-X59) การสัมผัสโดยอุบัติเหตุกับปัจจัยอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด[แก้]
  • (X58) การสัมผัสปัจจัยอื่นที่ระบุรายละเอียด
  • (X59) การสัมผัสปัจจัยที่ไม่ระบุรายละเอียด

(X60-X84) การตั้งใจทำร้ายตนเอง[แก้]

(X85-Y09) การถูกทำร้าย[แก้]

(Y10-Y34) เหตุการณ์ที่ไม่ทราบเจตนา[แก้]

(Y35-Y36) การเข้าแทรกแซงตามกฎหมายและปฏิบัติการสงคราม[แก้]

(Y40-Y84) ภาวะแทรกซ้อนของการดูแลทางอายุกกรรมและศัลยกรรม[แก้]

(Y40-Y59) ยา ตัวยา และสารชีวภาพทำให้เกิดผลร้ายในการใช้เพื่อการรักษา[แก้]

(Y60-Y69) อุบัติเหตุต่อผู้ป่วยระหว่างการดูแลทางศัลยกรรมและอายุรกรรม[แก้]

(Y70-Y82) อุปกรณ์ทางการแพทย์มีส่วนในการเกิดผลร้ายในการใช้เพื่อวินิจฉัยและรักษา[แก้]

(Y83-Y84) การผ่าตัดและหัตถการอื่นเป็นสาเหตุของปฏิกิริยาผิดปกติของผู้ป่วย หรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดภายหลัง โดยไม่ได้ระบุถึงผลร้ายนั้นขณะทำหัตถการ[แก้]

(Y85-Y89) ผลที่ตามมาของสาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยและการตาย[แก้]

(Y90-Y98) ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับสาเหตุการเจ็บป่วยและการตายที่จำแนกไว้ที่อื่น[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]